Οικονομία & Αγορές
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 15:47

Τι λέει η Κομισιόν για το ναυάγιο του διαγωνισμού για τα λιγνιτικά

Εκτενή αναφορά στο ναυάγιο του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αυτό ήρθε παρά τις τέσσερις παρατάσεις στην αρχική προθεσμία, ύστερα από αίτημα των ελληνικών αρχών. Η Κομισιόν δεν κρύβει την απογοήτευσή της για την αρνητική έκβαση της διαδικασίας, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στην ΔΕΗ, της οποίας «οι προτάσεις και τα μέτρα ήρθαν πολύ αργά». 

Εκτενή αναφορά στο ναυάγιο του διαγωνισμού για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην δεύτερη μετα-προγραμματική έκθεσή της, επισημαίνοντας μάλιστα ότι αυτό ήρθε παρά τις τέσσερις παρατάσεις στην αρχική προθεσμία, ύστερα από αίτημα των ελληνικών αρχών. Η Κομισιόν δεν κρύβει την απογοήτευσή της για την αρνητική έκβαση της διαδικασίας, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στην ΔΕΗ, της οποίας «οι προτάσεις και τα μέτρα ήρθαν πολύ αργά». 

«Πολλές προσπάθειες έγιναν από τους επενδυτές να κατατεθούν θετικές προσφορές, που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από την ΔΕΗ. Κατεβλήθησαν επίσης προσπάθειες να βρεθούν τρόποι μείωσης των μεταβλητών δαπανών. Αυτές περιελάμβαναν την κατάργηση της προσαύξησης του προμηθευτή και του τέλους λιγνίτη και, πιο πρόσφατα, την επέκταση του SPA, ώστε να περιλαμβάνει τους όρους του σχήματος εθελουσίας εξόδου» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Παρά τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, η ΔΕΗ «δεν αποδέχθηκε τις κύριες προτάσεις, που παρουσίασαν οι υποψήφιοι επενδυτές, προκειμένου να διευκολύνουν την αποτίμηση των μονάδων και να επιτραπεί η κατάθεση θετικών προσφορών» σημειώνουν οι Βρυξέλλες, και προσθέτουν: «την ίδια ώρα οι προτάσεις και τα μέτρα της ΔΕΗ, ειδικά για το σχήμα εθελουσίας εξόδου, ήρθαν πολύ αργά στη διαδικασία».

Η Κομισιόν θυμίζει ότι αυτή τη στιγμή αναζητούνται εναλλακτικές για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ελληνικές αρχές, ΔΕΗ και Κομισιόν, να είναι σε εξέλιξη. Καλεί δε τις αρχές, που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να καταθέσουν νέα πρόταση στις αρχές Μαρτίου, να διασφαλίσουν ότι αυτή θα είναι «επαρκώς λεπτομερής», ώστε να καθίσταται δυνατή μία ολοκληρωμένη αξιολόγηση για την πρόοδο στην ανάληψη των δεσμεύσεων και σημειώνει πως η πώληση των λιγνιτικών μονάδων «βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών» για την μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας, το άνοιγμα των αγορών και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Πέραν της απογοήτευσης για την αποτυχία του διαγωνισμού οι Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχία και για τα οικονομικά της ΔΕΗ. «Ένα κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να εξεταστεί στις ενεργειακές μεταρρυθμίσεις είναι τα συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα της ΔΕΗ και οι επιπτώσεις τους σε διάφορα μέρη της αγοράς». Αναγνωρίζουν ότι έχει γίνει πρόοδος στην είσπραξη καθυστερούμενων οφειλών από πελάτες, όπως και το γεγονός ότι πρόσφατα η εταιρεία αναβαθμίστηκε από τον οίκο Standard & Poor's.

Ωστόσο  παρά τα θετικά αυτά βήματα  «εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της ΔΕH, ιδίως όσον αφορά την πραγματοποίηση επενδύσεων σε τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» σημειώνουν. 

naftemporiki.gr