Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017 15:31

Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα: Ανάκαμψη με αργά αλλά σταθερά βήματα

Μεγαλύτερη σταθεροποίηση των κλαδικών επιδόσεων που είχε καταγραφεί το 2016 καταγράφεται το 2017, σύμφωνα με το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς σημαντικός αριθμός κλάδων παρουσιάζει αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.

Μεγαλύτερη σταθεροποίηση των κλαδικών επιδόσεων που είχε καταγραφεί το 2016 καταγράφεται το 2017, σύμφωνα με το σύστημα κλαδικής αξιολόγησης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς σημαντικός αριθμός κλάδων παρουσιάζει αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.

Ενδεικτικό της θετικής δυναμικής της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ότι η μέση βαθμίδα αξιολόγησης ανέρχεται πλέον σε «a» από «b» πέρυσι και «c» την τριετία 2010 - 2012.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων κατατάσσονται 32 κλάδοι (το 64% του συνόλου), με συνολικό κύκλο εργασιών 41,7 δισ. ευρώ, καθαρή κερδοφορία προ φόρων 1,8 δισ. και ίδια κεφάλαια ύψους 28,5 δισ. Στην κατηγορία ικανοποιητικών επιδόσεων ανήκουν 7 κλάδοι (14% του συνόλου) με κύκλο εργασιών 4,1 δισ., καθαρά κέρδη προ φόρων 109,5 εκατ. και ίδια κεφάλαια 2,1 δισεκ.

Στις μεσαίες επιδόσεις κατατάσσεται το 12% των κλάδων με πωλήσεις 2 δισ. και καθαρά κέρδη προ φόρων μόλις 15,1 εκατ.

Τέλος, οι κλάδοι που υποαποδίδουν είναι 5 (το 10%) με πωλήσεις 742,2 εκατ. και καθαρές ζημιές 78,9 εκατ.

Ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν «μη - παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης όπως της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (33), της παραγωγής βασικών μετάλλων (24) και της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27), καθώς και κλάδοι των υπηρεσιών όπως του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (62 + 63) και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (Ν-79).

Στον αντίποδα, οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφονται σε κλάδους σχετικούς με την ιδιωτική κατανάλωση όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας (Ρ), των μέσων μαζικής ενημέρωσης (59 + 60), της κατασκευής επίπλων (31) και των καπνικών προϊόντων (12).

«Η θετική αυτή εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μεν ένα αισιόδοξο μήνυμα, ωστόσο οι προκλήσεις της οικονομίας δεν έχουν σταματήσει. Η επιχειρηματικότητα φαίνεται πως έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά και εκκαθάρισης και αναμένεται στην επόμενη μελέτη να εξεταστεί πως θα διαμορφωθεί η δυναμική που αναπτύσσεται» σημειώνεται στην αξιολόγηση.