Skip to main content

Σχέδιο για διασφάλιση της πρόσβασης στα φάρμακα

N SOCIETY

Του Σπύρου Φιλιώτη, αντιπροέδρου και γενικού διευθυντή ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ με κάθε τρόπο να εξηγήσουμε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κλάδο του φαρμάκου, όμως η πολιτεία δυστυχώς αρνείται να αντιληφθεί τους πραγματικούς κινδύνους που υπάρχουν για τους ασθενείς, τη δημόσια υγεία και τις επιχειρήσεις και να δράσει άμεσα. Η ενεργειακή κρίση που είναι σε εξέλιξη έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και οι συνέπειές της είναι ήδη ορατές σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητάς μας. Η εκτίναξη του πληθωρισμού, η αύξηση του κόστους στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες επιβαρύνουν με αντίστοιχο τρόπο και το κόστος παραγωγής και διακίνησης του φαρμάκου.

ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ όμως δεν μπορούν να υπάρξουν αυξήσεις τιμών, μιας και οι τιμές καθορίζονται από το κράτος, με βάση τον μέσο όρο των δύο διαφορετικών χαμηλότερων τιμών των χωρών της Ευρωζώνης. Οι τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα αφενός είναι από τις πλέον φθηνότερες στην Ευρωζώνη, αφετέρου δεν μπορούν να αυξηθούν. Αυτό είναι ένα γεγονός που ο πολύς κόσμος δεν γνωρίζει.

ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ του φαρμάκου η ενεργειακή κρίση δεν είναι το μόνο σημαντικό πρόβλημα. Έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εξαιρετικά δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που υποχρεώνει χρόνια τώρα τις επιχειρήσεις να «δωρίζουν» υποχρεωτικά πάνω από τα μισά φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς στη χώρα, και που συνεχώς αιφνιδιάζεται με αναδρομικής ισχύος αποφάσεις.

ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ σε όλους πλέον γνωστό, ο προϋπολογισμός που αυθαίρετα θεσμοθετήθηκε για το φάρμακο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης δεν αντανακλά τις πραγματικές υγειονομικές ανάγκες των πολιτών και παραμένει αμετάβλητος, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε ο μηχανισμός clawback, ως ένα αναγκαίο αλλά προσωρινό μέτρο για τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας εκείνη τη δύσκολη χρονική συγκυρία. Όμως δυστυχώς ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αν και η χώρα βγήκε από τα μνημόνια και παρότι όλοι πια αναγνωρίζουν πόσο άδικο είναι το μέτρο αυτό,
το clawback παραμένει νομοθετημένο τουλάχιστον ως το 2025 και τίποτα δεν γίνεται για να αλλάξει αυτό.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ δεν γίνεται κατανοητό ότι απειλείται η βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αντίθετα ασκούνται περαιτέρω έντονες πιέσεις για ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις μέσω των διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

ΑΝΤΙ ΝΑ καταβληθούν κάποιες ουσιαστικές προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης, η πολιτεία προχωρά σε μέτρα αναδρομικά, αποσπασματικά και αναποτελεσματικά, που καθιστούν το επιχειρηματικό περιβάλλον εχθρικό και απρόβλεπτο, στερώντας κάθε δυνατότητα προγραμματισμού.

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ σε δημιουργία δύο διαφορετικών κλειστών προϋπολογισμών, γεγονός που προκαλεί ανισότητες στη μεταχείριση μεταξύ των εταιρειών, των θεραπειών και τελικά των ασθενών. Τον περασμένο Μάιο, με αναδρομική ισχύ από την 1η/1/2022, υπήρξε εισαγωγή πρόσθετης υποχρεωτικής επιστροφής σε κάποια φάρμακα και την 1η Νοεμβρίου εισήγαγε μια ακόμη επιστροφή, με την ίδια αναδρομικότητα, σε άλλες θεραπευτικές κατηγορίες. Η επιβολή αυτών των επιστροφών σημαίνει ότι μειώνεται τεχνηέντως η υπέρβαση (clawback) αλλά αυξάνονται οι
συνολικές υποχρεωτικές επιστροφές. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπερβολικές εκπτώσεις που ζητούνται από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, σε διαπραγμάτευση «take it or leave it». Το clawback επομένως αλλάζει μορφή και μετονομάζεται σε rebate και «οικειοθελείς» εκπτώσεις. Στόχος δυστυχώς είναι να μειωθεί το νούμερο του clawback, ώστε να επιτευχθεί ένας σχετικός στόχος του πλάνου ανασυγκρότησης (RRF). Αυτό όμως δεν είναι επίλυση κανενός προβλήματος, είναι απλώς μια λογιστική διευθέτηση.

ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ βιομηχανία δραστηριοποιούμαστε με επίκεντρο τον ασθενή και την υγεία. Αυτή η κοινωνική διάσταση της εργασίας μας είναι πολύ έντονη και γι’ αυτό εξαντλούμε όλα τα περιθώρια ώστε να μη μείνουν ασθενείς χωρίς φάρμακα που τα έχουν ανάγκη. Όμως αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη και πρέπει να αλλάξει, γιατί οδηγεί σε αδιέξοδο.

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ σχέδιο και δράσεις άμεσα. Πρέπει το σύστημα υγείας να επενδύσει στη φαρμακευτική περίθαλψη των ανθρώπων στην Ελλάδα. Να γίνει η Υγεία των Πολιτών βασικός πυλώνας των πολιτικών αποφάσεων. Απαιτείται αλλαγή των ξεπερασμένων αντιλήψεων και υιοθέτηση μιας σύγχρονης οπτικής, σύμφωνα με την οποία η χρηματοδότηση του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας συνολικότερα δεν θα αποτελούν δαπάνη αλλά επένδυση στη ζωή των
πολιτών.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατό μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού που θα διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους και παράλληλα χάραξη μεσο-μακροπρόθεσμης εθνικής πολιτικής για το φάρμακο μέσω μιας ειλικρινούς και ουσιαστικής
συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και των κλαδικών εκπροσώπων των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, καθώς και ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων. Να υπάρξει σταθερό πλαίσιο τιμολόγησης & αποζημίωσης και προβλέψιμο περιβάλλον, που θα δώσει δυνατότητα για επιχειρηματικό σχεδιασμό και επενδύσεις, χωρίς αιφνιδιασμούς.

ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίος ο ψηφιακός μετασχηματισμός και εκσυγχρονισμός στο σύστημα υγείας. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει κάνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, όμως οι διαρθρωτικές αλλαγές που αφορούν την υγεία θα πρέπει να προτεραιοποιηθούν και να επιταχυνθούν, με στόχο την ολοκλήρωση ενός ενιαίου διαδραστικού ψηφιακού περιβάλλοντος στον χώρο της υγείας με χρήση
όλων των ψηφιακών εργαλείων. Να εφαρμοστούν θεραπευτικά πρωτόκολλα σε όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες. Να επεκταθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία και επιτέλους να υπάρξει καθολική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, εργαλείου απαραίτητου για χάραξη & εφαρμογή Πολιτικής Υγείας.

ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ η αξία της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και να αρθούν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την προσέλκυση και πραγματοποίηση περισσότερων κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Είναι αρκετά ενθαρρυντική και ελπιδοφόρα η πρόσφατη συγκρότηση της Ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη των κλινικών μελετών και της βιοϊατρικής έρευνας στη χώρα και αναμένουμε να δούμε το έργο της.

ΕΙΜΑΣΤΕ εδώ για να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και στην ανάδειξη της χώρας. Μα πάνω απ’ όλα είμαστε εδώ για να διασφαλίζουμε μέσα από προτάσεις και διάλογο την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους, αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα.