Ισοσκελισμένα τα οικονομικά της δημόσιας υγείας

Με βάση το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018
Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 17:32
UPD:01/11/2017 12:00
EUROKINISSI/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εικόνα ισορροπίας επιχειρεί να δώσει στα οικονομικά της δημόσιας υγείας η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2018. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία στα δημόσια νοσοκομεία και στο ΠΕΔΥ η χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό θα είναι «ψαλιδισμένη» κατά 350 εκατ. ευρώ, αλλά προβλέπεται να εξισορροπηθούν από την ομαλοποίηση της απόδοσης των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ. Στον δε ΕΟΠΥΥ η θετική πορεία των εσόδων από τις ασφαλιστικές εισφορές μπορεί να αντισταθμίζεται από λοιπές δαπάνες, αλλά οδηγεί και στη μείωση της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Την ίδια ώρα, στα 160 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

ΕΟΠΥΥ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το προσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ, το 2018 τα οικονομικά του Οργανισμού φαίνεται πως έχουν αρχίσει να απομακρύνονται από τις «σκοτεινές ημέρες» του παρελθόντος, κυρίως χάρη στην αποτελεσματικότερη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.

Εν τω μεταξύ, το 2017 χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια επιτάχυνσης των πληρωμών, ενώ «υλοποιούνται δράσεις, τόσο για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης και της δαπάνης για τους παρόχους υγείας, όσο επίσης και για την απρόσκοπτη και έγκαιρη είσπραξη των οφειλόμενων επιστροφών από rebate και clawback».

«Η αναμενόμενη καλύτερη πορεία των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές θα αντισταθμίζεται από τις αυξημένες λοιπές δαπάνες με την ενσωμάτωση υποχρεώσεων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, νομοθετικών ρυθμίσεων κ.ά.», αναφέρει το προσχέδιο για το 2018. Προβλέπεται, ωστόσο, ότι τα παραπάνω στοιχεία θα οδηγήσουν σε επίτευξη θετικού δημοσιονομικού αποτελέσματος ύψους 212 εκατ. ευρώ, μειωμένο σε σχέση με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021κατά 29 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η αύξηση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ από τις ασφαλιστικές εισφορές αλλά και η αναμενόμενη ομαλοποίηση των αποδόσεων των εσόδων αυτών από ασφαλιστικά ταμεία θα σημάνουν και τη μείωση της χρηματοδότησης του φορέα από τον τακτικό προϋπολογισμό κατά 226 εκατ. ευρώ. «Το ύψος της κρατικής επιχορήγησης προβλέπεται να ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ και προορίζεται κυρίως για την κάλυψη της δαπάνης υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών».

ΥΠΕ- ΠΕΔΥ

Το 2018 για τα δημόσια νοσοκομεία θα σημαίνει 350 εκατ. ευρώ χαμηλότερη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της μείωσης αυτής θα αντισταθμιστούν από την ομαλοποίηση των πληρωμών από τον ΕΟΠΥΥ.  «Σημειώνεται ότι το ύψος των μεταβιβάσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό είναι μειωμένο κατά 350 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του 2017.

Ωστόσο, οι επιδράσεις της μείωσης αυτής αναμένεται να εξισορροπηθούν από την ομαλοποίηση της απόδοσης των μεταβιβάσεων από το ασφαλιστικό σύστημα (ΕΟΠΥΥ)», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Δημοσιονομικά, τα Νοσοκομεία ΕΣΥ και ΠΕΔΥ αναμένεται να είναι πλεονασματικά το 2018 παρότι ο Οργανισμός προβλέπεται να έχει αυξημένα έξοδα κατά 135 εκατ. ευρώ. «Η προβλεπόμενη αύξηση, αν και συμβάλλει αρνητικά στη διαμόρφωση ταμειακού αποτελέσματος της τάξης των 97 εκατ. ευρώ, ωστόσο, σε συνδυασμό με την εκκαθάριση σημαντικού ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε πλεόνασμα ύψους 106 εκατ. ευρώ» σημειώνεται.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το 2017 εφαρμόστηκε πρώτη φορά ο μηχανισμός αυτόματων επιστροφών για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (clawback) και το καταλογισθέν ποσό στις φαρμακευτικές εταιρείες ανήλθε συνολικά στα 160 εκατ. ευρώ περίπου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου έχει ήδη συμψηφιστεί με ισόποσες οφειλές των νοσοκομείων προς τις φαρμακευτικές εταιρείες.

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού καταγράφεται και η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του clawback έχει τροποποιηθεί και λαμβάνει πλέον υπόψη και την ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς κάθε εταιρείας, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό δικαιότερη την εφαρμογή του.

Στα σχέδια του υπουργείου Υγείας για το 2018 εντάσσονται η μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλο τον πληθυσμό, η παγίωση της νέας φαρμακευτικής πολιτικής, η κατάρτιση της «Λίστας Χειρουργείου» και η λειτουργία Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών, η εναρμόνιση του ωραρίου των γιατρών με την ισχύουσα ευρωπαϊκή Οδηγία, η αλλαγή της διαδικασίας κρίσεων κατά τη διενέργεια προσλήψεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, η τροποποίηση των Οργανισμών των νοσοκομείων, η αποκέντρωση της διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η έμφαση στον καθολικό εμβολιασμό του παιδικού πληθυσμού, η ενίσχυση μέσω συγκεκριμένων δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του συστήματος υγείας και η αναβαθμισμένη υγειονομική φροντίδα προσφύγων και μεταναστών.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Υγεία και Φάρμακο