Πτώση 6,1% στη βιομηχανική παραγωγή

Το Νοέμβριο
Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2010 12:37
UPD:12:41

Μείωση 6,1% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε ετήσια βάση το Νοέμβριο, έναντι μείωσης 8,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007, όπως ανακοινώθηκε από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2008, παρουσίασε μείωση 9,4%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,1% το μήνα Νοέμβριο 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2008, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 9,5%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,2%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,1% το μήνα Νοέμβριο 2009, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2008, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 9,5%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 6,2%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 4,4%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 7,4%.

Σχολιασμένα