Διασύνδεση του συστήματος «Police On Line» της ΕΛΑΣ με το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 11:15
UPD:11:18
ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ


 

Σε λειτουργία τέθηκε από τις 17 Οκτωβρίου 2016 η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος «Police On Line» της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με τον τρόπο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας θα έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης διαδικασίας, να αναζητούν και να ανακτούν αντίγραφα Ποινικού Μητρώου προσώπων, για δημόσιο σκοπό.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην:

• καταχώρηση αιτήματος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για Βεβαίωση Ποινικής Κατάστασης,

• παρακολούθηση της εξέλιξης του παραπάνω αιτήματος,

• αποστολή ποινικού δελτίου από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και

• ανάκτηση ποινικού δελτίου από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα οφέλη από τη διασύνδεση των δύο συστημάτων είναι πολλαπλά, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς μειώνονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, καταργείται η έντυπη επεξεργασία, ελαχιστοποιούνται οι διοικητικές επιβαρύνσεις, ενώ επιτυγχάνεται ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών.

Η συγκεκριμένη διασύνδεση έγινε σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που συνάφθηκε μεταξύ των δύο υπουργείων.

Δημοφιλή