ΤτΕ: 14 δισ. διαγραφές δανείων έως το 2019

31 δισ. θα φθάσουν οι ρυθμίσεις της τριετίας, 7,4 δισ. οι πωλήσεις - Στόχος η μείωση των NPEs στα 66,7 δισ. από 106,9 δισ. σήμερα
Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2016 12:29
UPD:12:30
REUTERS/TOBY MELVILLE

Από την έντυπη έκδοση

Της Άννας Δόγα
adoga@naftemporiki.gr

Με ρυθμίσεις δανείων της τάξης των 31 δισ. ευρώ και διαγραφές που θα φθάσουν τα 14 δισ. ευρώ σε τριάμισι χρόνια επιδιώκουν να «τιθασεύσουν» οι τράπεζες τα προβληματικά τους χαρτοφυλάκια. Ο συνολικός στόχος είναι η μείωση των NPEs κατά 40,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23,1 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά ανοίγματα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησε χθες την πρώτη έκθεση για τους στόχους μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, κάτι που θα γίνεται εφεξής σε τριμηνιαία βάση και θα αξιολογείται από την ίδια και τον SSM.

Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου και έναντι της αφετηρίας που είναι ο Ιούνιος 2016, οι τράπεζες σε αυτή τη μάλλον πιλοτική περίοδο πέτυχαν τους στόχους για τα NPEs και μάλιστα με μια μικρή υπέρβαση, αφού τα μείωσαν κατά 1%, στα 106 δισ. ευρώ, από 106,9 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος.

Στο 51% παρέμεινε ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ δεν επετεύχθη ο στόχος για τα NPLs, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αφού διαμορφώθηκαν στα 79,3 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το ποσό-στόχο των 78,1 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης NPLs παρέμεινε σταθερός στο 38%, υπολειπόμενος κατά 1% από τον στόχο του 37%.

Οι στόχοι

Οι στόχοι που συνοδεύονται από δείκτες απόδοσης αφορούν δράσεις και αποτελέσματα, και είναι τριμηνιαίοι για τα τέσσερα τρίμηνα του 2017 και ετήσιοι για το 2018 και 2019, ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής από την τράπεζα στο τέλος Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Με αφετηρία τον Ιούνιο του 2016 και το υπόλοιπο των 106,9 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο κλάδος υποχρεούται να φθάσει τον στόχο των 66,7 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Πρόκειται για μείωση κατά 40,2 δισ. ευρώ και σε ποσοστό 38%, με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στα δύο τελευταία έτη, αφού το 2018 θα πρέπει να καταγραφεί υποχώρηση των NPEs κατά 14,9 δισ. ευρώ και το 2019 κατά 16,6 δισ. ευρώ. Για το 2017 ο στόχος είναι η μείωση κατά 3,8 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τον δείκτη NPEs, από το 51% εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 34%, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, από το 38%, θα διαμορφωθεί στο 20%.

Ο όγκος των 78,3 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) αναμένεται να μειωθεί στα 40,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα τουλάχιστον με τους στόχους.

Ρυθμίσεις και διαγραφές

Η έμφαση από τις τράπεζες δίνεται στις ρυθμίσεις δανείων και στις διαγραφές και δευτερευόντως σε ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων και πωλήσεις δανείων, ενώ στο διάστημα αυτό θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα συνεχιστεί η δημιουργία NPEs τουλάχιστον στη διάρκεια του 2017.

Με βάση τη στοχοδοσία, ποσοστό της τάξης του 29% επί των NPEs θα περάσει εκ νέου σε εξυπηρέτηση μέσω ρυθμίσεων. Πρόκειται για ποσό ύψους 30,8 δισ. ευρώ, το οποίο όμως θα «αντισταθμίζεται» από τις συνεχείς ροές νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ανοιγμάτων που επανέρχονται «στο κόκκινο» και εκτιμώνται σε περίπου 30,4 δισ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 28% του υπολοίπου των NPEs.

Εκτιμάται ότι εισπράξεις ύψους 6 δισ. ευρώ και ρευστοποιήσεις ύψους 11,5 δισ. ευρώ θα συμβάλουν στη μείωση των NPEs.

Είναι ένα ποσοστό της τάξης του 16% συνολικά, ενώ οι πωλήσεις δανείων και οι διαγραφές θα συμβάλουν κατά 7% και 14% αντίστοιχα, δηλαδή κατά ποσό 7,4 και 13,9 δισ. ευρώ.

Ανά κατηγορία δανείων, τα επιχειρηματικά είναι αυτά που καλούνται να σηκώσουν το βάρος της ελάφρυνσης των χαρτοφυλακίων, αφού συνολικά θα συμβάλουν κατά 57% στην επίτευξη των στόχων, με τα δάνεια προς μμε να καλύπτουν το 26%, τα δάνεια προς πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 15% και προς μεγάλες κατά 16% και προς ναυτιλιακές 1%. Το 21% των στόχων θα προέλθει από στεγαστικά δάνεια και το 22% από καταναλωτικά.

Στεγαστική-καταναλωτική πίστη

Σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο όγκος των 28,1 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στεγαστικής πίστης θα πρέπει να υποχωρήσει στα 19,7 δισ. ευρώ το 2019. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 30%, ενώ τα 15,2 δισ. ευρώ της καταναλωτικής πίστης θα μειωθούν στο τέλος του 2019 στα 6,5 δισ. ευρώ. Εδώ η μείωση είναι της τάξης του 57% και ο δείκτης NPEs θα πρέπει να υποχωρήσει κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες, από το 64% στο 36%. Τα επιχειρηματικά NPEs θα μειωθούν, από τα 63,6 δισ. ευρώ, σε 40,5 δισ. ευρώ και ο δείκτης από το 53% σε 40,5%.

Οι εισπράξεις

Για την Τράπεζα της Ελλάδος και τον SSM είναι κρίσιμη η παρακολούθηση των εισπράξεων τόσο από αποπληρωμές όσο και από ρευστοποιήσεις και μεταβιβάσεις δανείων και αυτό που αποτιμάται με ενδιαφέρον είναι η ετήσια αύξηση των εισπράξεων κυρίως από ρευστοποιήσεις, μια τάση που αναμένεται να ενισχυθεί. Έτσι, τα περίπου 2,5 δισ. ευρώ του 2016 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 4,5 δισ. ευρώ το 2018 και θα κινηθούν προς τα 5 δισ. ευρώ το 2019, στο επίπεδο του 6% επί των συνολικών NPEs.

Το 71% της συνολικής ανάκτησης μετρητών θα προκύψει από τα επιχειρηματικά δάνεια. Όσον αφορά το μίγμα των λύσεων που δίνεται, οι τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, με το εύρος του στόχου να κυμαίνεται σε 27%-61% το 2019 από 15%-19% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ενώ θα επιταχύνουν τόσο στις καταγγελίες δανείων όσο και στην άσκηση ένδικων μέσων. Οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους σε μια σειρά από κινήσεις: στην αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας έως και στο 97% το 2019 και στην παροχή κοινών λύσεων όπου υπάρχουν κοινοί επιχειρηματικοί πελάτες.

Σχολιασμένα