Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΕΕΕ
ΚΡΕΤΑ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΚΡΙ
ΛΟΥΛΗ
Συμβολο Tιμή Διαφ%
ΝΗΡ
ΚΑΝΑΚ