Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΣΤΟ x x
ΣΙΤΟ x x
ΚΩΝΣ x x
ΣΤΣΔ x x
ΒΕΝΤ x x
ΕΛΛΗ x x
ΚΚΟΜ x x
ΚΑΡ x x
ΛΕΠΤ x x
ΜΟΔΕ x x
ΠΙΕΡ x x
ΡΟΧΑ x x
ΣΑΛΑ x x
ΕΣΕΦ x x
ΒΙΖΝ x x
ΦΡΟΥ x x
ΑΜΑΘ x x
ΑΓΡΟ x x
ΑΤΑΣ x x
ΔΒΚΔ x x
ΚΕΟ x x
ΚΛΑΡ x x
ΚΟΣΑ x x
ΚΕΤΣ x x
ΜΑΠΑ x x
ΜΙΝΕ x x
ΜΠΛΕ x x
ΝΤΙΜ x x
ΝΤΙΑ x x
ΠΑΝΔ x x
ΛΙΝΑ x x
ΚΡΟΝ x x
ΣΤΑΔ x x
ΤΟΕΠ x x
ΤΟΚΙ x x
ΤΔΕΠ x x
ΤΕΕΠ x x
ΤΚΕΠ x x
ΡΕΝΟ x x
ΦΙΛΟ x x
ΙΟΑΝ x x