Σε διαβούλευση το ν/σχ για τον εξορθολογισμό της πολιτικής δικαιοσύνης

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011 11:51

A- A A+

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα στο http://www.opengov.gr/ το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Έχοντας ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και με την ενεργό σκέψη ότι πρέπει να διαφυλαχθεί και αποκατασταθεί η συνέχεια, η ενότητα και η συνοχή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το παρόν σχέδιο νόμου τίθενται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι,:

α) Η ενίσχυση της διαφάνειας, της σοβαρότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

β) Η διεύρυνση των δυνατοτήτων για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

γ) Η διεύρυνση των δυνατοτήτων για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας.

δ) Η αναβάθμιση της διαδικασίας.

ε) Η ομοιόμορφη ρύθμιση ομοίων δικονομικών καταστάσεων.

στ) Η αποφυγή δημιουργίας πρόσθετων νομικών και πρακτικών προβλημάτων, δικονομικών απαραδέκτων και ελαττωμάτων.

ζ) Η προσπάθεια επιτάχυνσης της δίκης χωρίς παράλληλη θυσία της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

η) Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα της ενδοδιαδικαστικής ή εξώδικης ηλεκτρονικής διακίνησης των δικογράφων, εγγράφων, κ.λπ. και επικοινωνίας των παραγόντων της δίκης, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο βασικό νομοθετικό θεμέλιο για την εισαγωγή στο πεδίο της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων της ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων, της ηλεκτρονικής άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και της ηλεκτρονικής επίδοσης (κοινοποίησης) εγγράφων (δικογράφων) με απώτερο σκοπό τη γενικευμένη καθιέρωση της «ηλεκτρονικής διαδικασίας», ή άλλως «ηλεκτρονικής δίκης», με ταυτόχρονη προστασία βέβαια και κατοχύρωση όλων των συνταγματικών εγγυήσεων απονομής δικαιοσύνης.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή