ΣτΕ: Νόμιμη η ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε πέντε υπουργεία

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010 14:42
UPD:15:49
A- A A+

Νόμιμη κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η ανακατανομή αρμοδιοτήτων πέντε υπουργείων που έγινε με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο υπογράφεται από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Η νέα ανακατανομή αρμοδιοτήτων αφορά τα υπουργεία: 1) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 3) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 4) Προστασίας του Πολίτη και 5) Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Δ. Βασιλειάδης) με την υπ' αριθμόν 242/2010 γνωμοδότησή του, αφού αποφάνθηκε ότι είναι νόμιμη η ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των πέντε υπουργείων, προέβη σε ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το άρθρο 1 μεταφέρεται η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας από το υπουργείο Δικαιοσύνης στο υπουργείο Εσωτερικών, ενώ με το άρθρο 2 ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες των υπουργείων α) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) Προστασίας του Πολίτη και γ) Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Περαιτέρω, με τα άρθρα 3 έως 7 του σχεδίου διατάγματος θεσπίζονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις, μεταβατικού χαρακτήρα, για την απρόσκοπτη άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων έως την προσαρμογή της οργανωτικής δομής των συγκεκριμένων υπουργείων.

Με το άρθρο 2 του σχεδίου διατάγματος - όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση του ΣτΕ - γίνεται κατανομή των υφισταμένων αρμοδιοτήτων και θέσεων προσωπικού μεταξύ των υπουργείων α) Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και β) Προστασίας του Πολίτη. Κριτήριο των συγκεκριμένων ρυθμίσεων αποτελεί, κατ' αρχήν, η φύση των αρμοδιοτήτων, από τις οποίες εκείνες που αφορούν θέματα αστυνόμευσης, ανατίθενται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ όσες δεν συνδέονται με την αστυνόμευση ανατίθενται στο υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

Ειδικότερα, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν πλέον:

α) Η Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

β) Οι παρακάτω υπηρεσίες που μεταφέρονται στο υπουργείο αυτό από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:

αα) Το Λιμενικό Σώμα με όλες τις υπηρεσίες του και όλο το προσωπικό του.

ββ) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

ααα) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.

βββ) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης.

γγγ) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

δδδ) Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

εεε) Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας. Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης αυτής το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασκεί μόνο όσες αφορούν τις παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας.

στστ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας.

ζζζ) Το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

ηηη) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

θθθ) Το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

ιιι) Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.

ιαιαια) Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ.

ιβιβιβ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών.

ιγιγιγ) Το Τμήμα σχεδίασης ΝΑΤΟ της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

ιδιδιδ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν.

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή