Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών του ΟΑΠ-ΔΕΗ από τα ΚΕΠ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2005 12:52
A- A A+

Είκοσι ένα έντυπα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ-ΔΕΗ), θα παρέχονται εφεξής και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Αναλυτικα με κοινή υπουργική απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών και Απασχόλησης κ.κ. Ανδρεουλάκου και Αγγελόπουλου, οι διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΠ-ΔΕΗ που θα διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ, είναι οι εξής:

1. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (για ασφαλισμένους του ΟΑΠ-ΔΕΗ).

2. Αντικατάσταση Βιβλιαρίου ασθενείας λόγω συμπλήρωσης, απώλειας ή καταστροφής.

3. Ετήσια θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας προσωρινού (φοιτητικού) για τέκνα 18 έως 26 ετών.

4. Παράταση ισχύος βιβλιαρίου ασθενείας για τέκνα άνω των 24 ετών ως και το 26ο έτος.

5. Χορήγηση βεβαίωσης σε μισθωτούς ΔΕΗ ΑΕ για το συνολικό χρόνο ασφάλισης εντός και εκτός ΔΕΗ.

5α. Χορήγηση πληροφοριακού δελτίου σε μισθωτούς ΔΕΗ ΑΕ για το συνολικό χρόνο ασφάλισης εντός και εκτός ΔΕΗ.

6. Χορήγηση βεβαίωσης υπαγωγής στον Κλάδο Υγείας ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών της οικογενείας.

7. Χορήγηση βεβαίωσης διακοπής από την ασφάλιση του Κλάδου Υγείας ασφαλισμένων, συνταξιούχων και μελών οικογενείας.

8. Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πρώην ασφαλισμένων μισθωτών ΔΕΗ και τ. ΗΕΑΠ, προκειμένου να κατατεθεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

9. Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον Κλάδο Υγείας μέλους οικογένειας ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

10. Επίδομα Κυοφορίας.

11. Επίδομα Θηλασμού.

12. Χορήγηση βοηθήματος για έξοδα κηδείας.

13. Συμμετοχή σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΕΗ (Αμαρουσίου- Περιστερίου- Καλλιθέας).

14. Συμμετοχή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα της ΔΕΗ ΑΕ ή στο Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ανταλλαγής φιλοξενίας στην Κύπρο ή στο Ιδιωτικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα.

15. Χορήγηση Δανείου.

16. Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας συνταξιούχου.

17. Χορήγηση, επαναχορήγηση, διακοπή, συνέχιση οικογενειακού επιδόματος τέκνων (για συνταξιούχους).

18. Χορήγηση βεβαίωσης του ύψους του οικογενειακού επιδόματος, τέκνου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην Πρόνοια.

19. Αναθεώρηση σύνταξης λόγω τμηματικού υπολογισμού αυτής (για συνταξιούχους).

20. Επιστροφή εισφορών υπέρ ΛΑΦΚΑ (για συνταξιούχους).

21. Χορήγηση-διακοπή επιδόματος συζύγου.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή