Κοινωνία
Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 13:11

Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης: Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του νεοσυσταθέντος Σχολείου Οικονομικής Επιθεώρησης (ΣΧΟΕ) του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ προκήρυξε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με «Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία» προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 έως και Μαρτίου 2022.

Στο πλαίσιο της συγκρότησης του νεοσυσταθέντος Σχολείου Οικονομικής Επιθεώρησης (ΣΧΟΕ) του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ προκήρυξε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με «Ατομική Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία» προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 έως και Μαρτίου 2022.

Όσοι/όσες επιθυμούν να προσληφθούν στις τέσσερις προκηρυσσόμενες θέσεις πρέπει να υποβάλουν (σε διαφάνειες εντός πλαστικού ντοσιέ με έλασμα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή μέσω υπηρεσίας ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: «Μεσογείων 227-231, Χολαργός ΤΚ 15561, Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας (ΥΠΕΘΑ), Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)/Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης (ΔΟΕ)» μέχρι την 25 Αυγουστου, το αργότερο.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια, στις 10:22:29.