Skip to main content

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Ένα Σημαντικό Εργαλείο Ανάπτυξης

Τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα δηλώνουν με απόλυτη σαφήνεια ότι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η πρόληψη και η συνεργασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την προστασία, όσο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου μας.

Εμείς, η παράταξη Αιγιάλεια Προορισμός, έχουμε σχεδιάσει ένα συλλογικό πρόγραμμα με οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Θέλουμε οι προσπάθειες για την επίτευξη του σχεδίου μας αλλά και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίησή του να αφορούν το σύνολο του τόπου και των ανθρώπων μας.

Ο Κώστας Σπηλιόπουλος,
Υποψήφιος Δήμαρχος Αιγιαλείας

Τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα δηλώνουν με απόλυτη σαφήνεια ότι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η πρόληψη και η συνεργασία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την προστασία, όσο και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του τόπου μας. Οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις είναι πολυδιάστατες αλλά και αλληλένδετες. Χρειάζεται ολιστικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σήμερα, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις ενός καλύτερου και ασφαλέστερου αύριο.

Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι εργαλείο ανάπτυξης αν στοχεύει στην αξιοποίηση προοπτικών που δίνουν δυνατότητες δημιουργίας σε όλους.

Η πρόοδος προϋποθέτει οικονομική ευημερία βασισμένη στη δημιουργία πλούτου.

Βασικός πυλώνας του σχεδίου μας είναι να γίνει ο τόπος μας πολιτισμικός και οικονομικός κόμβος, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τη θέση μας, τα προϊόντα μας, το κλίμα, τους φυσικούς μας πόρους και τον πολιτισμικό μας πλούτο. Δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και της προσέλκυσης επενδυτών, γι αυτό και δημιουργούμε αυτόνομο τμήμα ανάπτυξης με ειδικό γραφείο επιχειρηματικότητας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μας, θα αποτελέσει εργαλείο κοινωνικής, οικονομικής και ποιοτικής αναβάθμισης του δήμου μας.

Πρόοδος χωρίς κοινωνικές δομές που διασφαλίζουν την ισότητα και την πρόσβαση ευκαιριών σε όλους δεν μπορεί να υπάρξει. Γι αυτό αναβαθμίζουμε δομές μέριμνας και δημιουργούμε νέες, όπου αυτές χρειάζονται, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Καλλιεργούμε παράλληλα κουλτούρα συντήρησης, έτσι ώστε τα έργα του σήμερα να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του αύριο. Στόχος μας η βελτίωση φθαρμένων ή κατεστραμμένων χώρων και η δημιουργία νέων που καλύπτουν τις ανάγκες για ασφαλή και σύγχρονα εκπαιδευτικά κτήρια, αθλητικούς και δημόσιους χώρους.

Η ουσιαστική προσβασιμότητα του δημότη στην πληροφόρηση, ως κοινωνικό αγαθό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εξυπηρέτηση αναγκών όσο και για την πρόοδο.

Καινοτομούμε αρχικά με τη δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Προόδου (ΚΚΠ), με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του δημότη, στα θέματα που τον αφορούν όπως επικοινωνία, εκμάθηση και πρόσβαση στη δυνατότητα δημιουργίας σε διάφορους τομείς του ενδιαφέροντος του. Επιπροσθέτως, στοχεύουμε να φτάσουμε στην πλήρη κάλυψη των ψηφιακών αναγκών του Δήμου μας, χρησιμοποιώντας ασύρματες τεχνολογίες από ιδιωτικές πρωτοβουλίες για τη διασύνδεση ακόμα και του πιο απομακρυσμένου χωριού στο μεγάλο διαδικτυακό χάρτη του 2023. Καινοτομούμε, τέλος με τη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος για ουσιαστική επικοινωνία τόσο της δημοτικής αρχής προς το δημότη, όσο και του δημότη προς τη δημοτική αρχή, σε διαδικτυακό site και application που θα καθιστά δυνατή την πληροφόρηση, τη διαφάνεια και την ενημέρωση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η οικονομική και κοινωνική πρόοδος προϋποθέτει υποδομές που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής, ασφάλεια του δημότη και προστασία του φυσικού μας πλούτου.

Γι αυτό δίνουμε έμφαση στην οργάνωση και η σωστή λειτουργία του δήμου μας. Από χωροταξικό σχεδιασμό που προσδιορίζει τις χρήσεις γης, και την κατάλληλη οδοποιία που εξασφαλίζει προσβασιμότητα παντού, μέχρι την αποσυμφόρηση του κυκλοφορικού των πόλεων και κοινοτήτων μας.

Η στροφή στην πράσινη ενέργεια αποτελεί μονόδρομο για την ενεργειακή επάρκεια, τη μείωση ρύπων, και τη μείωση κόστους για τον πολίτη.  Όπως η αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων για την αντιμετώπιση ύδρευσης και άρδευσης, και η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων σε εκτάσεις του δήμου μας με αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού σε λαμπτήρες LED. Τέλος, όσον αφορά την καθαριότητα, στόχος είναι η μείωση της ποσότητας των σκουπιδιών που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ στο ελάχιστο, μέσω του διαχωρισμού στην πηγή, την ανακύκλωση σε κάθε σπίτι, υπηρεσία και σχολείο, την ανάπτυξη του σχεδίου υπογειοποίησης των κάδων, καθώς και την παραγωγή ενέργειας από επεξεργασία βιοαποβλήτων.

Γι αυτό  δημιουργούμε αυτόνομο τμήμα περιβάλλοντος που ασχολείται με όλα τα θέματα προστασίας περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης και της καθαριότητας, όπως και τμήμα προστασίας του πολίτη για άμεση παρουσία στο πρόβλημα (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί) με συνεργασία εθελοντών.

Στοχεύουμε σε μια αξιόπιστη δημοτική αρχή που υπηρετεί τον πολίτη μέσα από σχέδιο που θέτει ξεκάθαρους στόχους, οργάνωση που αξιοποιεί ανθρώπους και ενέργειες και υλοποίηση που βασίζεται στη γνώση και την ποιότητα. Αυτά είναι τα εργαλεία επίλυσης προβλημάτων, κατάκτησης στόχων, και απορρόφησης χρημάτων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και έργων ΣΔΙΤ, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις τοπικές ανάγκες σε μέγιστο βαθμό. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως και τα επενδυτικά, αναγνωρίζουν και αξιολογούν προοπτικές. Και οι προοπτικές γίνονται ξεκάθαρες μόνο μέσω σχεδιασμού και στόχευσης, κάτι που έχουμε εξασφαλισμένο.