Πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ» από ΕΟΜΜΕΧ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2005 13:50

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ πρόσκληση προς τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ», απευθύνει ο ΕΟΜΜΕΧ προκειμένου να υποβάλουν άμεσα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να επιχορηγηθούν εντός του 2005.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται τώρα στην ενίσχυση 32.000 επιχειρήσεων έναντι του αρχικού στόχου 16.000 επιχειρήσεων, με αντίστοιχη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού στα 100 εκατ. ευρώ και αναλογούσα δημόσια δαπάνη 40 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε» στοχεύει στη σύνδεση με το Διαδίκτυο σε σύντομο χρονικό διάστημα, μεγάλου αριθμού πολύ μικρών επιχειρήσεων (όσες απασχολούν έως και 10 άτομα) και ελευθέρων επαγγελματιών.

Από τον ΕΟΜΜΕΧ ανακοινώνεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον Οργανισμό για ένταξη στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ» και με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών αίτησης - αξιολόγησης - έγκρισης - ελέγχου και εκταμίευσης, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Δικτυωθείτε ΙΙ» θα γίνεται έως και την Παρασκευή 9/12/2005, η οποία θα συνεχιστεί με ηλεκτρονική υποβολή συμμετοχής στο site www.eommex.gr , με δυνατότητα ταυτόχρονης έγκρισης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του οδηγού του προγράμματος.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα