Δύο προγράμματα για 22.500 ανέργους

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2004 16:25

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρη Ρέππα, αρχίζει η εφαρμογή δύο νέων προγραμμάτων για 22.500 ανέργους, συνολικού προϋπολογισμού 153 εκατομμυρίων ευρώ.

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων θα ενταχθούν 15.000 άνεργοι. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο κυμαίνεται από 14-18 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης, ενώ στο πρόγραμμα Επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών θα επιδοτηθούν με το ποσό των 8.400 ευρώ 7.500 άνεργοι, προκειμένου να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων έχουν οι άνεργοι κάτω των 25 ετών που δεν έχουν απασχοληθεί για δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι άνεργοι με μονογονεϊκή οικογένεια, οι άνεργοι άνω των 50 ετών και οι άνεργοι που ολοκλήρωσαν μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 18 μήνες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε 24 για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μετά την λήξη της επιχορήγησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για 6 ακόμα μήνες και οι μεγάλες επιχειρήσεις για 12 επιπλέον μήνες.

Οι λεπτομέρειες και η εφαρμογή του προγράμματος θα οριστούν με εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα ελεύθερων επαγγελματιών απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-64 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ θα τηρηθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των θέσεων, καθώς το 60% θα είναι γυναίκες. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να υπαχθούν σ΄ αυτό μέχρι και τρία μέλη εταιρειών (Ομορρύθμων, ετερορρύθμων μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη και ΕΠΕ με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει τουλάχιστον με ποσοστό 25% στο εταιρικό κεφάλαιο), καθώς και αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές και γενικά επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα 8.400 ευρώ, από τα οποία τα 3.000 καταβάλλονται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα σε δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Το ύψος του προγράμματος ανέρχεται στα 63.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 75% χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα