Κομισιόν: Έγκριση των αναδιαρθρώσεων ΕΤΕ και Τράπεζας Πειραιώς

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014 13:20
UPD:13:23
REUTERS/FRANCOIS LENOIR

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε ότι «με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η ΕΤΕ θα εστιάσει τις δραστηριότητές της στις ισχυρές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Τουρκία, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη βάση».

Στην έγκριση της αναδιάρθρωσης τόσο της Εθνικής Τράπεζας όσο και της Τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζοντας ότι οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν σύμφωνες με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Και στις δύο περιπτώσεις στην ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη και εκείνα που προβλέπονται στο μέλλον θα επιτρέψουν στην τράπεζα να αποκαταστήσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκάλεσε η χορηγηθείσα κρατική χρηματοδότηση.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ανταγωνισμού Χοακίν Αλμούνια δήλωσε ότι «με το σχέδιο αναδιάρθρωσης, η ΕΤΕ θα εστιάσει τις δραστηριότητές της στις ισχυρές τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και την Τουρκία, βελτιώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αυτών. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η τράπεζα θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη βάση».

Αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς ο κ. Αλμούνια επεσήμανε ότι «η επιτυχημένη ενσωμάτωση διάφορων ελληνικών τραπεζικών δραστηριοτήτων ενίσχυσε τη ρευστότητα της τράπεζας Πειραιώς. Ο διευρυμένος όμιλος πρέπει τώρα να ολοκληρώσει τη σημαντική διαδικασία εξορθολογισμού που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, ώστε να αποκαταστήσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του και να μπορεί να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία σε βιώσιμη βάση».

Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις της Κομισιόν και για τις δύο τράπεζες γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην διαδικασία στήριξής τους από το ελληνικό δημόσιο, όσο και στα μέτρα που αυτές έλαβαν προκειμένου να ολοκληρώσουν, με επιτυχία, την αναδιάρθρωσή τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα