Πτώση 7,2% στη βιομηχανική παραγωγή

Τον Αύγουστο
Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 12:28
UPD:12:33
REUTERS/HEINZ-PETER BADER

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,8%. 

Μείωση 7,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Αύγουστο του 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2012, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 3,8%, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 7,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2012, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 16,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 3,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ξύλου και φελλού, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 13,3%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 4,2%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα