ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. : Διάψευση δημοσιευμάτων

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008 00:00
Σε συνέχεια δημοσιεύματος σε εφημερίδα της 24/02/2008, περί μη υποβολής δήλωσης για φορολόγηση αποθεματικών του Ν. 3220/2004, η διοίκηση της "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ανακοινώνει για την πληρέστερη ενημέρωση των επενδυτών τα ακόλουθα : Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σε κανένα από τα διαχειριστικά έτη 2003 και 2004 «Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων? από τα κέρδη της χρήσης, βάσει του άρθρου 2 του Ν.3220/2004 και ως εκ τούτου δεν την αφορά η σχετική πρόσφατη ανακοίνωση. Κατά το διαχειριστικό έτος 2003, σχημάτισε αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 6 του Ν.3220/2004 για τον λογιστικό χειρισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου της, για το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση φορολόγησης. Τονίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας έχει προβεί και στο παρελθόν σε ανάλογη διάψευση, όταν δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου της 19/07/2007, την είχαν εντάξει σε λίστα επιχειρήσεων που όφειλαν να φορολογηθούν για το αφορολόγητο αποθεματικό του άρθρου 2 του Ν.3220/2004.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα