Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 5,2%

Τετάρτη, 09 Φεβρουαρίου 2011 12:04
UPD:12:13

Μείωση 5,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής το Δεκέμβριο του 2010 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δεκεμβρίου 2009, έναντι μείωσης 6,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009, παρουσίασε μείωση κατά 5,7%, έναντι μείωσης 9,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2009 προς το 2008.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 5,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2009, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 7,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψηφίων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, μη μεταλλικών ορυκτών και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 8,8%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 5,7% της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2009, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατομείων κατά 6,6%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 4,8%.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 9,2%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,7%.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα