Ενίσχυση της κερδοφορίας των ΕΛ.ΠΕ. στο εξάμηνο

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2002 15:02

Ανοδο κατά 23,3% και 29,5% αντιστοίχως εμφανίζουν τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια και του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων των Ελληνικών Πετρελαίων ανήλθαν σε 69,4 εατ. ευρώ έναντι 56,3 εκατ. ευρώ, και του Ομίλου σε 85,5 εκατ. ευρώ από 66 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η αύξηση των προ φόρων κερδών φθάνει το 57,5% στα 121,9 εκατ. ευρώ, λόγω θετικών συναλλαγματικών διαφορών από την ισοτιμία δολαρίου/ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου υποχώρησε 13,1% στα 1,687 δισ. ευρώ, μείωση που αποδίδεται κυρίως στην πτώση των διεθνών τιμών των προϊόντων πετρελαίου και των διεθνών πωλήσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΠΕ

Σχολιασμένα