Φορολογικές ελαφρύνσεις για τις ΜμΕ ζητεί η ΕΣΕΕ

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 11:45
UPD:11:46

Mείωση των φορολογικών βαρών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητεί η ΕΣΕΕ, εκτιμώντας ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ώστε να προσλάβουν κάποιον επιπλέον εργαζόμενο ή να διατηρήσουν κάποιον στη θέση του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Mείωση των φορολογικών βαρών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), εκτιμώντας ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για πάρα πολλούς επιχειρηματίες, ώστε να προσλάβουν κάποιον επιπλέον εργαζόμενο ή να διατηρήσουν κάποιον στη θέση του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ.

ΕΣΕΕ και Ινστιτούτο Ερευνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας προχώρησαν στην παρουσίαση παραδειγμάτων, μέσω των οποίων αποτυπώνεται ότι το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που θα υποχρεούται κάθε επιχείρηση να αποδώσει στο ελληνικό Δημόσιο, έχει μόνο μια μικρή απόκλιση της τάξεως του -3%, σε συνάρτηση πάντα με τη νομική μορφή της καθεμίας.

Με βάση το πλέον αντιπροσωπευτικό των παραδειγμάτων, η φορολογική δαπάνη κάθε επιχείρησης συσχετίζεται με τη διατήρηση της θέσης εργασίας και την πρόσληψη ενός ανέργου.

Οι προτάσεις, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Συνομοσπονδίας, μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα εργαλεία στην επίλυση των προβλημάτων που μαστίζουν τη Ελλάδα, όπως η ύφεση, το έλλειμμα και η ανεργία.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, μέσω της προτεινόμενης μείωσης του φορολογικού συντελεστή επί των καθαρών κερδών των επιχειρήσεων κατά 25%, δηλαδή από το 20% στο 15%, ακόμα και κατά 50%, δηλαδή από το 20% στο 10%, όχι μόνο δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη του πρωτεύοντος στόχου κάθε επιχειρηματία, ο οποίος δεν είναι άλλος από τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του, αλλά ταυτόχρονα δίνεται λύση στο πρόβλημα της ανεργίας.

Μέσω των πόρων που εξοικονομούνται από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο Φόρο Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ), δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία-έμπορο να ενισχύσει την παραγωγικότητα και την τεχνογνωσία της επιχείρησής του, μέσω της ενίσχυσης του εργατικού δυναμικού που απασχολεί στην επιχείρησή του, με την πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου, μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα