ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010 16:42

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τους ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο.

Όπως αναφέρει η επιχείρηση, η αύξηση των συνολικών ληξιπρόθεσμων λογαριασμών στο δεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε 189 εκατ. ευρώ, ενώ, ειδικότερα για τους πελάτες της Χαμηλής και Μέσης Τάσης η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 104 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια εσόδων, καθώς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, μόνο ένα μικρό ποσοστό παραμένει ανεξόφλητο και μετά το πέρας εξαμήνου, διευκρινίζει η ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, οι ανείσπρακτες οφειλές σε Χαμηλή Τάση (ΧΤ) και Μέση Τάση (ΜΤ) μετά το πέρας του εξαμήνου ως προς το σύνολο των εισπρακτέων λογαριασμών στο δεκάμηνο του 2010 ανέρχεται σε περίπου 6%.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι η εταιρεία προβαίνει στις αναγκαίες προβλέψεις σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις περιπτώσεις στις οποίες η εισπραξιμότητα κρίνεται επισφαλής.

Η αύξηση των προβλέψεων στο 9μηνο 2010 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009 αναφορικά με οφειλές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πελατών της ΧΤ και ΜΤ ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα