Π. Πετρόπουλος: Πρόθεση συμμετοχής σε διαγωνισμούς της ΔΕΗ

Τρίτη, 05 Μαΐου 2009 10:29
UPD:10:34

Την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε τρεις διαγωνισμούς της ΔΕΗ γνωστοποίησε η Π. Πετρόπουλος.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σκοπεύει να συμμετάσχει στους εξής διαγωνισμούς:

- Διαγωνισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υλικού Καυσίμων Προμηθειών & Μεταφορών / Στουρνάρη 55, Αθήνα, με αντικείμενο την:

α) Προμήθεια πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων, με επέκταση θαλάμου, ανοικτού τύπου, 4x2, ωφέλιμου φορτίου 850 kg τουλάχιστον.

β) Προμήθεια πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων, με επέκταση θαλάμου, ανοικτού τύπου, 4x2, με καλυμμένο το χώρο φόρτωσης από κουβούκλιο άκαμπτου στέρεου υλικού, ωφέλιμου φορτίου 850 kg τουλάχιστον και με άδεια κυκλοφορίας ως κλειστού φορτηγού.

γ)Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, που διενεργείται την 20.05.2009.

- Διαγωνισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υλικού Καυσίμων Προμηθειών & Μεταφορών / Στουρνάρη 55, Αθήνα, με αντικείμενο:

Προμήθεια πετρελαιοκίνητων διπλοκάμπινων φορτηγών οχημάτων 4x4, ωφέλιμου φορτίου 750 kg τουλάχιστον.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, που διενεργείται την 20.05.2009.

- Διαγωνισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. / Διεύθυνση Υλικού Καυσίμων Προμηθειών & Μεταφορών / Στουρνάρη 55, Αθήνα, με αντικείμενο:

Προμήθεια πετρελαιοκίνητων διπλοκάμπινων φορτηγών οχημάτων, 4x4, με καλυμμένο το χώρο φόρτωσης από άκαμπτο στερεό υλικό, ωφέλιμου φορτίου 750kg τουλάχιστον και με άδεια κυκλοφορίας ως κλειστού φορτηγού.

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, που διενεργείται την 20.05.2009.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΕΤΡΟ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα