Η «ακτινογραφία» των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων 311,3 δισ. το 2022

Σε ιστορικά υψηλό επίπεδο η παροχή κονδυλίων μέσω προϋπολογισμού και Ταμείου Ανάκαμψης
Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 22:21
REUTERS/Yves Herman

Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
[email protected]

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θα κυμανθούν οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις το 2022, αφού το ποσό που θα διανεμηθεί στα κράτη-μέλη από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτάσει στο πρωτοφανές ύψος των 311,3 δισ. ευρώ. Ιούνιο και Ιούλιο η Κομισιόν βγαίνει στις αγορές, εκδίδοντας ομόλογα για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε χθες το σχέδιο του προϋπολογισμού της E.E. για το επόμενο έτος, το οποίο προβλέπει αναλήψεις υποχρεώσεων της τάξης των 167,8 δισ. ευρώ, ενώ το παραπάνω ποσό θα συμπληρωθεί με περίπου 143,5 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασής τους θα κινητοποιήσει σημαντικές επενδύσεις για την τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα δοθεί προτεραιότητα στις πράσινες και ψηφιακές δαπάνες, ώστε να καταστεί η Ευρώπη ανθεκτικότερη και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον.

«Σήμερα, προωθούμε πρωτοφανή επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης για να ενισχύσουμε την ανάκαμψη της Ευρώπης από τις υγειονομικές και οικονομικές κρίσεις και να βοηθήσουμε τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία», ανέφερε ο επίτροπος Προϋπολογισμού, Γιοχάνες Χαν. «Θα επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα της Ευρώπης και στον εκσυγχρονισμό της μέσω της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «η επαναφορά της Ευρώπης σε ορθή τροχιά, η επιτάχυνση της ανάκαμψής της και η προετοιμασία της για το μέλλον αποτελούν τις κύριες προτεραιότητές μας».

Ο κ. Χαν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τα πρώτα προγράμματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα εγκριθούν μέσα στις επόμενες μέρες από την Κομισιόν, η οποία, όπως είπε, ετοιμάζεται να βγει στις αγορές και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, προκειμένου να αντλήσει τα ποσά που θα δοθούν ως προκαταβολή σε κάθε πρόγραμμα που θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο ECOFIN. Υπενθυμίζεται ότι η προκαταβολή ανέρχεται σε 13% του ποσού που αναλογεί σε κάθε χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο στην περίπτωση της Ελλάδας ανέρχεται σε περίπου 4 δισ. ευρώ.

Τα κοινοτικά κονδύλια θα διαχυθούν σε δεκάδες τομείς, με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδυτικά σχέδια για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει για το 2022 την εξής κατανομή (σε αναλήψεις υποχρεώσεων):

* 118,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για τον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, και για να καταστούν οι οικονομίες και οι κοινωνίες της E.E. πιο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

* 53,0 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 972 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς, αλλά και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού και του αλιευτικού τομέα και την παροχή των απαραίτητων δυνατοτήτων για διαχείριση κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα μπορούσε να λάβει επιπλέον 5,7 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

* 36,5 δισ. ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, ενισχυμένα με 10,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο της δράσης React-EU για τη στήριξη της αντιμετώπισης και της αποκατάστασης κρίσεων.

* 14,8 δισ. ευρώ διεθνής βοήθεια σε τρίτες χώρες-εταίρους.

* 13,1 δισ. ευρώ για την έρευνα και την καινοτομία, εκ των οποίων 12,2 δισ. ευρώ για το εμβληματικό ερευνητικό πρόγραμμα της Ένωσης «Ορίζων Ευρώπη», στο οποίο θα προστεθεί επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

* 5,5 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στρατηγικών επενδύσεων, εκ των οποίων 1,2 δισ. ευρώ για το InvestEU (διαδέχθηκε το πακέτο Γιούνκερ) στο πλαίσιο βασικών προτεραιοτήτων (έρευνα και καινοτομία, διττή πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τομέας της υγείας και στρατηγικές τεχνολογίες), 2,8 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τη βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών και 1,2 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη με στόχο τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ένωσης. Το InvestEU θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

* 4,7 δισ. ευρώ για το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες, εκ των οποίων 3,4 δισ. ευρώ για το Erasmus+ με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών εκπαίδευσης και κινητικότητας για τους ανθρώπους, 401 εκατ. ευρώ για τη στήριξη καλλιτεχνών και δημιουργών σε όλη την Ευρώπη και 250 εκατ. ευρώ για την προώθηση της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και των αξιών.

* 2,1 δισ. ευρώ για δαπάνες που προορίζονται για το Διάστημα, κυρίως για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, το οποίο θα συγκεντρώνει τις δράσεις της Ένωσης σε αυτόν τον στρατηγικό τομέα.

* 1,9 δισ. ευρώ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, εκ των οποίων 708 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE για τη στήριξη του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν, και 1,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η πράσινη μετάβαση θα λειτουργήσει για όλους. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

* 1,9 δισ. ευρώ για την προστασία των συνόρων μας, εκ των οποίων 780 εκατ. ευρώ για το Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (IBMF) και 758 εκατ. ευρώ για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex).

* 1,9 δισ. ευρώ για τη στήριξη των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων για ένταξη χωρών.

* 1,3 δισ. ευρώ για δαπάνες που σχετίζονται με τη μετανάστευση, εκ των οποίων 1,1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο.

* 1,2 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της άμυνας και της κοινής ασφάλειας.

* 905 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

* 789 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα για την Υγεία (EU4Health), καθώς και 95 εκατ. ευρώ για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU). Το rescEU θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί επιπλέον με 680 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

* 600 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης, του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

 Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα