ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - Συναλλαγές της Eurobank Equities

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 17:55
UPD:18:18

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

21.12.2020

18.12.2020

Αγορά

4.230

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

16.580,74

2

21.12.2020

18.12.2020

Πώληση

992

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.898,06

3

21.12.2020

18.12.2020

Αγορά

717

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

280.770,00

4

21.12.2020

18.12.2020

Πώληση

45

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

17.887,00

5

22.12.2020

21.12.2020

Αγορά

3.339

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

12.311,29

6

22.12.2020

21.12.2020

Πώληση

2.939

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

11.012,22

7

22.12.2020

21.12.2020

Αγορά

30

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

11.386,00

8

22.12.2020

21.12.2020

Πώληση

34

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

12.664,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα