Eurobank: Κέρδη 348 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,6% και ο CET1 13,2%

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 18:49
UPD:19:00
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Καθαρά κέρδη 348 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο εννεάμηνο η Eurobank έναντι 161 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, με ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 5,1% σε ετήσια βάση σε 648 εκατ. ευρώ, δείκτη κόστους πιστωτικού κινδύνου 1,51% αλλά και μείωση του δείκτη των NPEs κατά 16,2 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση στο 14,9%, που είναι ο χαμηλότερος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Μείωση των ΝΡΕs

Η τράπεζα σημείωσε μείωση των συνολικών NPEs κατά 7,8 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση σε 6,1 δισ. ευρώ, δείκτη προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα 62,5%, αυξημένο κατά 742 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση και οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεων κατά 1,5 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 1,4 δισ. ευρώ από το τέλος του 2019 και βελτιώθηκε ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις σε 80,1% από 87,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 15,6% και ο δείκτης CET1 σε 13,2.

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank τόνισε μεταξύ άλλων ότι η καθαρή οργανική αύξηση των ενήμερων χορηγήσεως της τράπεζας ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, με περίπου το ίδιο ποσό αύξησης και στις καταθέσεις ενώ η τράπεζα είναι στη διαδικασία εκταμίευσης επιπλέον 0,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των κρατικών προγραμμάτων, τα περισσότερα από τα οποία θα ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του έτους.

Επιπλέον, έχει ήδη προσφέρει σε πελάτες αναστολές πληρωμών για δάνεια 4,9 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους, ενώ περίπου 1,3 δισ. ευρώ στεγαστικών δανείων είναι υπό ένταξη στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το 2021.

Στρατηγική διαχείρισης δανείων

Ο κ. Καραβίας σημείωσε επίσης ότι αναπτύσσεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των δανείων που η αναστολή πληρωμών τους λήγει στο τέλος του χρόνου. “Μαζί με τον ισχυρό ισολογισμό, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, τα οποία σταθερά επιτυγχάνουν απόδοση επί των κεφαλαίων κοντά στο 10%. Παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις, η Eurobank είναι σε θέση να στηρίξει τους πελάτες της και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται το 2021”, πρόσθεσε.

Τα μεγέθη

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού από τις αρχές του 2020, η Eurobank Holdings διατήρησε την οργανική της κερδοφορία σε ικανοποιητικά επίπεδα κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους.

Ενδεικτικά, οι ενήμερες χορηγήσεις σημείωσαν οργανική αύξηση κατά 1,5 δισ. ευρώ με τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων να ανέρχονται σε 40,7 δισ. ευρώ περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης των τιτλοποιήσεων Cairo & Pillar ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά 1,4 δισ., η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα παρέμεινε στα επίπεδα του β ́ τριμήνου 2020 (8 δισ. ευρώ) μέσω του προγράμματος ρευστότητας TLTRO III και οι συμφωνίες της διατραπεζικής (repos) μειώθηκαν κατά 5,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 0,7 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 1,0% το εννεάμηνο σε 1,02 δισ. ευρώ και κατά 5,2% το γ' τρίμηνο σε 331 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της απόενοποίησης των δανείων της τιτλοποίησης Cairo (-28 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση). Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του εννεαμήνου υποχώρησε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε 2,05%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 10,1% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 275 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια, τις εργασίες στις κεφαλαιαγορές και τη διαχείριση περιουσίας. Σε επίπεδο τριμήνου τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8,3%.

Το δίκτυο στην Ελλάδα

Σημειώνεται επίσης ότι το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα μειώθηκε από 350 στο τέλος του 2019 σε 300 περίπου, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης περίπου 800 εργαζομένων στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει ετήσιο όφελος 35 εκατ. ευρώ. 

Παρά το κόστος της εθελουσίας, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης έναντι του β' τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 15,6% το γ' τρίμηνο, με το δείκτη CET1 να ανέρχεται σε 13,2%. Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Eurobank, πέραν των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, περιλαμβάνει συμμετοχή σε δύο συστημικές τράπεζες στο εξωτερικό (Βουλγαρία & Κύπρος) καθώς και το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων, με απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 10%. Η συνολική απόδοση του ομίλου ξεπέρασε το 8% το εννεάμηνο 2020.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΡΩΒ

Σχολιασμένα