ΕΤ.ΠΡΑΞΗ ΧΑΚ (ΕΞΕΠ)

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020 00:00
UPD:09:18
Μετάταξη των τίτλων της εταιρείας Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ (ΕΞΕΠ/ EXIN) από Αγορά Επιτήρησης στην Εναλλακτική Αγορά στις 14/2/2020. Ανακ. ΧΑΚ 12/2/2020.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα