Εισαγωγή νέων μετοχών από επανεπένδυση έκτακτου μερίσματος (ΟΠΑΠ)

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020 00:00
UPD:09:18
Από 10/02/2020, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 13.084.373 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης έκτακτου μερίσματος, από 2.900 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €11,26. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 334.707.816 (ΚΟ) μετοχές.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠ

Σχολιασμένα