Αύξηση μισθών και απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα τον Μάρτιο 2019

Τι προκύπτει από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων στον ΕΦΚΑ
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 18:16
Eurokinissi/̐ύǓ בǓԏ

Από την έντυπη έκδοση

Του Στέλιου Παπαπέτρου
spapap@naftemporiki.gr

Αύξηση των μισθών και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας τον περασμένο Μάρτιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018, καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου του 2019 έχουν τεθεί σε ισχύ οι νέοι αυξημένοι κατώτατοι μισθοί, οι οποίοι επηρέασαν και τη συνολική αύξηση των μισθών. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε για όλους -ανεξαρτήτως της ηλικίας τους- στα 650 ευρώ μικτά, από 586,08 ευρώ που ήταν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2019, ενώ καταργήθηκε και ο υποκατώτατος μισθός των 510 ευρώ που αφορούσε νέους μέχρι 25 ετών. 

Αναλυτικότερα, πέντε είναι τα βασικά συμπεράσματα που αφορούν σε όλες τις μορφές απασχόλησης των 2.220.903 ασφαλισμένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για τον Μάρτιο του 2019. Από τα μηνιαία στοιχεία που δήλωσαν στον ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις όλης της χώρας, η εικόνα είναι η ακόλουθη:

α) Τον Μάρτιο του 2019 καταγράφεται αύξηση των ασφαλισμένων κατά 87.747 άτομα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο που ήταν 2.133.156, 

β) η μερική απασχόληση βρίσκεται στο 29,34% με 651.673 ασφαλισμένους, 

γ) καταγράφεται αύξηση μισθών και ημερομισθίων και στην πλήρη εργασία και στη μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα ο μέσος μισθός στο σύνολο των ασφαλισμένων (πλήρους και μερικής εργασίας) να ανέρχεται στα 968,88 ευρώ μικτά, ο μέσος μισθός στην πλήρη εργασία ήταν 1.200,24 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός στην μερική απασχόληση ήταν 408,83 ευρώ,

δ) από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι αυξήσεις στους μισθούς των υπαλλήλων (1,98%) ήταν μεγαλύτερες συγκριτικά από τις αυξήσεις όσων αμείβονται με ημερομίσθιο (0,93%) και

ε) σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, φέτος καταγράφεται αύξηση στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση στο μέσο ημερομίσθιο κατά 2,80%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,08%. 
 

Η εικόνα των μισθών 

Για μεθοδολογικούς λόγους και για την πληρέστερη κατανόηση της εικόνας της αγοράς εργασίας, αξίζει να επισημανθούν τα εξής: 

α) Ο αριθμός των ασφαλισμένων δεν είναι διακριτός, επειδή ο ίδιος ασφαλισμένος μπορεί να μετρηθεί τόσες φορές όσοι είναι και οι εργοδότες του. Για παράδειγμα, ένας καθηγητής που εργάζεται σε δύο ή τρία διαφορετικά φροντιστήρια προσμετράται ως ασφαλισμένος όσες φορές έχει δηλωθεί στον ΕΦΚΑ. Το ίδιο ισχύει και για έναν οποιονδήποτε εργαζόμενο στις υπηρεσίες ή στο λιανεμπόριο. 

β) Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, στην κατηγορία «ασφαλισμένοι με πλήρη απασχόληση» έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των ασφαλισμένων που εργάζονται με πλήρες ωράριο ανεξάρτητα από τον αριθμό των ημερών εβδομαδιαίως, αλλιώς θεωρούνται ως εργαζόμενοι με «μερική απασχόληση». 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του πρώην ΙΚΑ (τομέας μισθωτών), στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 51,81 ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.200,29 ευρώ, αντίστοιχα στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 24,67 και σε 408,83 ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο είναι 40,99 ευρώ και ο αντίστοιχος μέσος μισθός είναι 584,11 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,76% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 62,02%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,30% του αντίστοιχου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 97,21%.

Συνολικά υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις» (ΑΠΔ) από 254.222 κοινές επιχειρήσεις και 10.884 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ ανέρχεται σε 2.131.825, εκ των οποίων 2.095.857 σε κοινές επιχειρήσεις και 35.968 σε οικοδομοτεχνικά έργα.

Μηνιαία σύγκριση 

Tο μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,93% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,99%. Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,98% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 4,43%. 

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,77%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,06% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,76%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 5,36%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,05%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 3,41% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,10%. 

Ετήσια μεταβολή

Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, τον φετινό Μάρτιο το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 3,52%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,49% και στο σύνολο κατά 3,50%. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 3,74% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 1,02%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 2,80%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 3,08%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6,19%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,77% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 6,18%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 7,30%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,30%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 4,61%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 46,26% σε 46,04%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,24%, και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,46%. 

Παράταση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης

Με διάταξη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που ενσωματώθηκε στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο το οποίο θα εισαχθεί στη Βουλή προς ψήφιση, παρατείνεται η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας -η ισχύς της οποίας έληγε την 30ή Ιουνίου 2019- μέχρι τη σύναψη νέας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31-12-2019. Τονίζεται ότι μαζί με την ισχύ της ΕΓΣΣΕ παρατείνονται και όλοι οι συμφωνηθέντες κανονιστικοί όροι (μισθολογικοί και μη μισθολογικοί) ευεργετικοί για τους εργαζόμενους (επιδόματα, τριετίες κ.ά.) που την συνοδεύουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υπογράφτηκε στις 28-3-2018 μεταξύ της ΓΣΕΕ και των παρακάτω εργοδοτικών φορέων: του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΤΕ. Τέλος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου του 2019, καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να ξεκινήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα ισχύσει από 1-1-2020.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά: «Παρατείνουμε την ισχύ της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και μαζί με αυτήν όλες τις θετικές διατάξεις της σε όλους τους εργαζόμενους, ακόμα και σε αυτούς που προσελήφθησαν μετά την 30ή Ιουνίου 2019, ημερομηνία που έληγε η κανονιστική ισχύς της Σύμβασης.

Δημιουργούμε τον αναγκαίο χώρο και τις προϋποθέσεις για έναν γόνιμο διάλογο το επόμενο διάστημα μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και στηρίζουμε τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις τους για τη σύναψη νέας Γενικής Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας».   

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα