ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 17:59
UPD:18:18

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 

 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007  και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, ανακοινώνει ότι η EUROBANK ERGASIAS A.Ε., νομικό πρόσωπο έχον στενό δεσμό με τον κ. Χρυσικό Γεώργιο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 11.6.2019 γνωστοποίησή της προς την Εταιρεία,  προέβη την 10.6.2019 σε πώληση 15.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 152.585,00 ευρώ.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ

Σχολιασμένα