Golden Cargo: Επενδύει σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019 20:05

Δυναμικά εξελίσσεται κι επενδύει σε νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες, μένοντας πιστή στο πλάνο ανάπτυξης που ανακοινώθηκε πριν από δύο χρόνια, η Golden Cargo, μέλος του Ομίλου Golden Union.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εσπερίδας στην κεντρική αίθουσα του ΕΒΕ Πειραιά, τα στελέχη της είχαν την ευκαιρία, απευθυνόμενα σε πελάτες, συνεργάτες και στελέχη της αγοράς, να κάνουν μια ανάδρομη στα πεπραγμένα των τελευταίων δύο ετών από την προηγούμενη εσπερίδα, να παρουσιάσουν το πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας για το προσεχές διάστημα και να ανακοινώσουν μία σειρά νέων στρατηγικών συνεργασιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Golden Cargo, Κωστής Αχλαδίτης, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, την επέκταση του συμβολαίου συνεργασίας με τον μεγαλύτερο πλέον επιβατηγό όμιλο Attica Group, τη συνεργασία με τη Marine Traffic, αλλά και την Austrian Cards/inform Lykos, τη δυναμική είσοδο στον τομέα retail logistics με τη στρατηγική  συνεργασία με τον όμιλο εταιρειών  Globalsat/Teleunicom, τη συμμετοχή της εταιρείας στον στρατηγικό σχεδιασμό της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa Cargo, αλλά και τα νέα γραφεία που θα ανοίξει σε τέσσερις διεθνή ναυτιλιακά κέντρα η εταρεία.

Όπως τονίστηκε στην εσπερίδα, η αναπτυξιακή πορεία της Golden Cargo είναι αλληλένδετη με τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε η συνεργασία με την Marine Traffic, αποτέλεσμα της οποίας είναι η αναβάθμιση της πλατφόρμας παρακολούθησης και διαχείρισης παραγγελιών που παρουσίασε η εταιρεία πριν από δύο χρόνια. Με τη συνεργασία της Marine Traffic δίνεται πλέον η δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης της παραγγελίας, εφαρμόζονται λειτουργίες ανίχνευσης αποστολών (track & trace), καθώς επίσης προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των εμπορευμάτων σε σχέση με την πραγματική θέση του πλοίου.

Στην εσπερίδα ανακοινώθηκε επίσης η συνεργασία της Golden Cargo με τον διεθνή όμιλο Austrian Cards/inform Lykos, πρωτοπόρο στις εφαρμογές IOT, που στόχο έχει τη δημιουργία συσκευών ανίχνευσης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων που θα συνοδεύουν τα εμπορεύματα από τη στιγμή που αυτά παραδίδονται προς μεταφορά, μέχρι και την παράδοση στον τελικό χρήστη, όπως επίσης και την ανάπτυξη κι εφαρμογή τεχνολογίας που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για συμβάντα που σχετίζονται με απώλεια η καταστροφή των εμπορευμάτων.

Επιπλέον, σε συνέχεια ανακοίνωσης για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Golden Cargo και του γερμανικού αερομεταφορέα Lufthansa Cargo κατά τη διάρκεια της έκθεσης Ποσειδώνια 2018, παρουσιάστηκε η περαιτέρω πολιτική ανάπτυξης του προϊόντος που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη ναυτιλία και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την καθετοποίηση της διαχείρισης των ανταλλακτικών σε σχέση με τα υπόλοιπα γενικής φύσης φορτία όντος του δικτύου του γερμανικού ομίλου και την εν γένει ανάδειξή τους σε ένα ξεχωριστό προϊόν αερομεταφοράς με ιδιαίτερη σημασία για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς μέσω του θαλασσιού εμπορίου διακινείται το 98% των προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα. Το προϊόν αυτό έχει μπει σε εφαρμογή όχι μόνο στην Ελλάδα - απ' οπού ξεκίνησε η ιδέα - αλλά και σε άλλες επτά χώρες, με 14 αεροδρόμια αποστολής σε περισσοτέρους από 70 προορισμούς ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός παγκοσμίου δικτύου διαχείρισης και μεταφοράς που θα αποτελείται από τα γραφεία της εταιρείας στο εξωτερικό κι από επιλεγμένους εξειδικευμένους/συνεργάτες της Golden Cargo, με τη στήριξη της Lufthansa.

Στην ίδια εκδήλωση, ειδική αναφορά έγινε στην επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει η Golden Cargo με αιχμή την υπηρεσία critical solutions και τη δημιουργία τμήματος project cargo. H μεν πρώτη είναι μια υπηρεσία σχεδιασμένη στα πρότυπα των αναγκών της αεροπορικής βιομηχανίας με σκοπό την άμεση και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου υπηρεσιών διαμεταφοράς από και προς οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου. Όπως ανακοινώθηκε, πλέον η υπηρεσία είναι και στη διάθεση της ναυτιλίας, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις φαινομενικά αδύνατες αποστολές. Η δεύτερη είναι μια υπηρεσία κι ένα τμήμα που δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει λύσεις για μη συμβατικές μεταφορές εμπορευμάτων μεγάλου μεγέθους και βάρους ή εμπορευμάτων των οποίων οι προδιαγραφές μεταφοράς χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και διαχείρισης.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας των γραφείων της Golden Cargo σε δύο μεγάλα ναυτιλιακά κέντρα, στη Σιγκαπούρη και τον Παναμά, με αναβαθμισμένο ρόλο, καθώς θα προσφέρουν και υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων. Τα δύο νέα υποκαταστήματα έρχονται να προστεθούν στο πρώτο υποκατάστημα της εταιρείας στο εξωτερικό, στην Κύπρο, ενώ προηγούνται μιας ακόμη επενδυτικής κίνησης που αφορά στη δημιουργία γραφείων στην Ολλανδία και στην Κορέα στο άμεσο μέλλον.

Τα δυο τελευταία χρόνια η Golden Cargo έχει κάνει μεγάλα βήματα στους τομείς των τελωνειακών διαδικασιών, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών και ΙΟΤ εφαρμογών, την ανάπτυξη του δικού της διεθνούς δικτύου. Επίσης, προχώρησε στην εξέλιξη παλαιών και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών με αεροπορικές εταιρείες, ενώ προώθησε κι εφάρμοσε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με παγκόσμια εμβέλεια και κύρος. Επαναξιολογήθηκε ως AEO-F κι έχει ενσωματώσει στη θαλάσσια εφοδιαστική αλυσίδα τις προβλεπόμενες από τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγής, εισαγωγής και αποταμίευσης.

Επίσης, με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα μπει σε ισχύ εντός του 2019, η Golden Cargo θα αναβαθμίσει τις μέχρι στιγμής παρεχόμενες υπηρεσίες διαμετακόμισης που σχετίζονται με τις τελωνειακές διατυπώσεις και θα λειτουργήσει εξίσου ανταγωνιστικά με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταφοράς των ανταλλακτικών πλοίων στο εξωτερικό (Ολλανδία/Γερμανία).

Στόχος της Goledn Cargo είναι να συνεισφέρει στην εξέλιξη του Πειραιά σε βασικό ναυτιλιακό HUB διαμεταφοράς ανταλλακτικών πλοίων στην Ευρώπη.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα