ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφο

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 17:31
UPD:23:58

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007, ενημέρωση που έλαβε  στις 11/01/2019  από υπόχρεο μέτοχο ως ακολούθως:

 

Ο κ. Δημήτριος Κούτρας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,  συνεπεία πώλησης, ως εξής:

 

Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 10/01/2019

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,62%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 5.730.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 3,24%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ήταν 5,86% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

 

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:

α) άμεση συμμετοχή: 4.370.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,47%, και

β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.

 

Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, κατέρχεται του ορίου 5,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η γνωστοποίηση του κ. Δημητρίου Κούτρα (απώτατος ελέγχων) γίνεται διότι η συμμετοχή του συνολικά (άμεση και έμμεση) κατέρχεται του ορίου 5,00%  στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

 

Κηφισιά, 11 Ιανουαρίου 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΔΚΤ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Σχολιασμένα