Τσιτουρίδης: Στόχος η μέγιστη δυνατή συμφωνία στη Στρατηγική Απασχόλησης 2007-2013

Τρίτη, 23 Μαΐου 2006 14:52

Στόχος και επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η μέγιστη δυνατή συμφωνία στην Εθνική Στρατηγική Ενίσχυσης της Απασχόλησης για την περίοδο 2007-2013, τόνισε ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σάββας Τσιτουρίδης, μιλώντας στο σημερινό Αναπτυξιακό Συνέδριο με θέμα τη στρατηγική του υπουργείου Απασχόλησης στην προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της απασχόλησης.

Ο κ. Τσιτουρίδης σημείωσε ότι και στον τομέα της απασχόλησης στόχος της κυβέρνησης είναι να κτίσει πάνω σε ό,τι θετικό έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αν και επεσήμανε ως βασικά προβλήματα στην πολιτική της περιόδου 1999 και μετά, τα εξής τρία βασικά:

1. Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης.

2. Οι Ελληνες και οι Ελληνίδες συμμετείχαν σε πολύ μικρά ποσοστά σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης

3. Τα ποσοστά φτώχειας στην Ελλάδα μειώνονται μεν, αλλά όχι όσο θα έπρεπε, με τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας.

Ο υπουργός Απασχόλησης τόνισε ότι επιδίωξη είναι η ενίσχυση της απασχόλησης μέσω πολιτικών που προωθούν τη γνώση, την καινοτομία αλλά και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους που θα αμβλύνει τις συνέπειες μιας προσωρινής ανεργίας.

Για την επιτυχία των στόχων αυτών, σύμφωνα με τον κ. Τσιτουρίδη, απαιτείται η αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, ο έγκαιρος προσδιορισμός των ατομικών αναγκών των ανέργων, η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση, η προώθηση της γεωγραφικής και επαγγελματικής κινητικότητας, η καταπολέμηση των διακρίσεων κλπ.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Απασχόλησης, Γεράσιμος Γιακουμάτος, αναφέρθηκε στο στόχο της Λισαβόνας για αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 70% και έκανε λόγο για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου μέσα στο οποίο θα ασκείται ανεμπόδιστα η οικονομική δραστηριότητα και θα ενθαρρύνονται η έρευνα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, όπως είπε, το υπουργείο σχεδιάζει τις πολιτικές απασχόλησης πάνω στους εξής βασικούς άξονες:

- ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου και των επιχειρήσεων

- διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με ιδιαίτερη μέριμνα για κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και

- αξιοποίηση του Δ' ΚΠΣ για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Αύξηση μ/κ Εθνικής

Ως προς τα ζητήματα συμμετοχής των ταμείων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, ο κ. Τσιτουρίδης, υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις αυτές παίρνονται πλέον από τις αρμόδιες διοικήσεις των ταμείων που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των αποθεματικών τους.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα