Δύο μέτρα για την εξωστρέφεια

ΑΑΔΕ: Αποφάσεις για Τελωνειακή Αποθήκευση και Ελεύθερες Ζώνες
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 20:51
UPD:20:52
Eurokinissi/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ώθηση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και στην προσέλκυση διεθνών επιχειρηματικών φορέων, ενισχύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και κατ’ επέκταση τη θέση της χώρας μας στο διεθνές εμπόριο, φέρνει η λειτουργία καθεστώτος Τελωνειακής Αποθήκευσης και η αναμόρφωση του καθεστώτος των Ελευθέρων Ζωνών.

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην οποία υπογραμμίζεται ότι έχουν ήδη υπογραφεί δύο σχετικές αποφάσεις, με τις οποίες προβλέπονται τα εξής:

Α. Καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης

Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ για:
α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και
β. την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. Ειδικότερα, καθιερώνεται διαδικασία για τη συγκέντρωση εγχώριων εμπορευμάτων σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ταμειακής εκροής για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την ανταπόκριση στις ανάγκες της ναυτιλίας για άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πλοίων τους.

Επίσης, διευκολύνεται η συγκέντρωση εμπορευμάτων προερχόμενων από τρίτες χώρες μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού σε εγκεκριμένες αποθήκες στη χώρα μας, ώστε στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στις αγορές της Ευρώπης και της Ανατολής, ενώ παράλληλα τονώνονται τα έσοδα της χώρας, αφού οι δασμολογικές επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται κατά την είσοδό τους στη χώρα μας.

Επιπλέον, τα πρόσωπα, που διαχειρίζονται τους χώρους αποθήκευσης πρέπει κυρίως να πληρούν αυστηρά ευρωπαϊκά κριτήρια φερεγγυότητας, να συμμορφώνονται διαχρονικά με τις ισχύουσες διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας, να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα, στοιχεία που τους καθιστούν εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, διασφαλίζοντας έτσι κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Δημοσίου και την αποφυγή καταστρατηγήσεων.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόβλεψη για ηλεκτρονικοποίηση της όλης διαδικασίας που θα διευκολύνει τον έλεγχο, αλλά και θα μειώσει το διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου απλουστευμένων υπηρεσιών προς τον εμπορικό κόσμο.

Β. Καθεστώς Ελεύθερων Ζωνών

Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των Ελεύθερων Ζωνών στην Ελλάδα, με σκοπό να αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στην αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία τους, με την έκδοση της απόφασης του διοικητή ΑΑΔΕ.
 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα