Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών Αγοράς Ιδίων Μετοχών

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 09:57
UPD:23:58

Γνωστοποίηση Διενέργειας Συναλλαγών Αγοράς Ιδίων Μετοχών

 

H ΟΠΑΠ Α.Ε. («Η Εταιρεία»), σύμφωνα τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 596/2014 και 1052/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σε συνέχεια της από 27.04.2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας (Θέμα 11ο), ανακοινώνει ότι η Εταιρεία προέβη την 11.10.2018 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 90.000 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 754.624,37 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 8,384715 ευρώ ανά μετοχή.

 

ΑΘΗΝΑ, 12.10.2018

ΟΠΑΠ Α.Ε.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠ

Σχολιασμένα