Διαγραφή των μετοχών της Κορρές από το Χρηματιστήριο

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 11:06
UPD:11:11

Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Κορρέας από το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Nissos Holdings,ως μοναδική μέτοχος πλέον, σε έκτακτη αυτόκλητη γενική συνέλευση, που έλαβε χθες χώρα. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στην παρούσα συνεδρίαση ποσοστού 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αποφάσισε την διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της. 

Πρόκειται για  13.586.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39  ευρώ εκάστης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφο 5 του Ν. 3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα