885.000 ευρώ για Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στην Ακρόπολη

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2006 18:17

Τη χρηματοδότηση μιας δράσης για τη διαχείριση και προβολή μέσω Διαδικτύου των Μνημείων της Ακρόπολης, ανακοίνωσε ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Βασίλης Ασημακόπουλος.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013, χρηματοδοτεί με 885.000 ευρώ το έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», το οποίο θα υλοποιηθεί από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του 2007.

Στόχος του έργου είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και συντήρηση των μνημείων της Ακρόπολης. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν δυο γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα στην Ακρόπολη που θα αφορούν στην ψηφιοποίηση δεδομένων, στη δημιουργία θεματικών ψηφιακών χαρτών για τα Τείχη και στις αναστηλωτικές επεμβάσεις στα μνημεία, με έμφαση στο Ερεχθείο. Τα συστήματα αυτά θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση των παραμορφώσεων των Τειχών, παρέχοντας πληροφορίες για την καλύτερη προστασία της ευαίσθητης περιοχής της Ακρόπολης. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιάζονται επίσης μέσω Διαδικτυακής Πύλης και θα είναι διαθέσιμα σε όλους τους πολίτες, ώστε να προβάλλεται ο αρχαιολογικός χώρος του Ιερού Βράχου.

Ο κ. Ασημακόπουλος συνέδεσε το συγκεκριμένο έργο με την «Παραγωγή Ψηφιακής Εκδοσης για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης» που ήδη χρηματοδοτείται από την Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πρόκειται για έργο με προϋπολογισμό 420.000 ευρώ, που υλοποιείται από τον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. και αφορά στην ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου της Ακρόπολης.

Μέσα από την ψηφιακή αυτή έκδοση, σε 4 γλώσσες θα παρουσιαστεί η ιστορία του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, των μνημείων (λεπτομερής ιστορικός και αρχιτεκτονικός σχολιασμός), των κινητών αντικειμένων (ιστορικός και καλλιτεχνικός σχολιασμός) και όλων των έργων υποδομής (αποχετευτικό δίκτυο κ.λπ.) από την προϊστορική έως τη νεότερη εποχή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα