Στα 1,8 δισ. ευρώ ο τζίρος της ElvalHalcor

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018 22:47
UPD:22:59
www.elval.com

Αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017 και ανήλθε σε 1,8 δισ. έναντι 1,5 δις. ευρώ το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ έναντι 124,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά 35,8 εκατ. ευρώ ή 29%, ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε κέρδη 102,0 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 68,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρήση, δηλαδή αυξημένα κατά 33,5 εκατ. ευρώ ή 49%.  Τέλος τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε 63,9 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 98%.

Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 959 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε  10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την εταιρεία ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων.  Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα