Έκδοση ομολογιακού ύψους 450 εκατ. ευρώ από την Intralot

Διοίκηση: Στόχος η αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών λήξεως 2021 και κοινοπρακτικού δανείου
Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 15:24

Οι ομολογίες της θυγατρικής της Intralot, και λήξουν το 2024 και θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ειδικούς επενδυτές και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Από την έντυπη έκδοση

Σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους 450.000.000 ευρώ λήξεως 2024 αναμένεται να προχωρήσει η INTRALOT Capital Luxembourg S.A. θυγατρική της Intralot, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι ομολογίες θα λήξουν το 2024 και θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ειδικούς επενδυτές αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει. Αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Όπως τονίζεται από την εταιρεία, τα έσοδα από την προσφορά των ομολογιών, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών 6% του εκδότη λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Προς ενημέρωση των επενδυτών η ελληνική εισηγμένη εταιρεία επισημαίνει αναφορικά με τις επιδόσεις της στο εξάμηνο του 2017 τα έσοδα και το EBITDA ανήλθαν σε 841,5 εκατ. ευρώ και 104,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 104,8 εκατ. ευρώ και 4,5 εκατ. ευρώ (14,2% και 4,5%), έναντι 736,7 εκατ. ευρώ (έσοδα) και 100,2 εκατ. ευρώ (EBITDA) για το αντίστοιχο επτάμηνο που έληξε στις 31 Ιουλίου 2016.

Να σημειωθεί πως το α’ εξάμηνο του 2017, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, θεωρείται σημείο καμπής για τις οικονομικές της επιδόσεις. Σύμφωνα με τη διοίκηση, κατά το β’ τρίμηνο του 2017, η Intralot κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της στην αμερικανική αγορά με την ανανέωση σημαντικών της συμβολαίων όπως, το Οχάιο, το Βερμόντ, και το Αρκάνσας και αναμένει την υπογραφή νέων συμβολαίων στους επόμενους μήνες.

Το συνεχιζόμενο διψήφιο ποσοστό αύξησης του κύκλου εργασιών και η βελτίωση της κερδοφορίας συνδέονται άμεσα με τις μεταρρυθμίσεις που έθεσε σε εφαρμογή το περασμένο έτος η εταιρεία και ειδικότερα τη στρατηγική ανάπτυξης συμμαχιών στην πολιτική εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η μέση εναπομένουσα διάρκεια των αμερικανικών συμβολαίων ανέρχεται στα 7,4 χρόνια (περιλαμβανομένων και των δυνατοτήτων επέκτασης των συμβολαίων), οδηγώντας στην εξασφάλιση τουλάχιστον 35,0 εκατ. ευρώ σε ετήσια κέρδη EBITDA (στοιχεία του 2016) μέχρι το 2025. Πρόσφατα προχώρησε στην ανανέωση του υπάρχοντος συμβολαίου της θυγατρικής της στις ΗΠΑ Intralot Inc. με τη Λοταρία Υποτροφιών της Πολιτείας του Αρκάνσας για επτά χρόνια. Το συμβόλαιο αυτό είναι ύψους 70 εκατ. δολ. Όπως έχει επισημάνει ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Αντώνης Κεραστάρης «η ικανότητα της εταιρίας να ανανεώνει τα συμβόλαιά της σε μια ανταγωνιστική αγορά όπως αυτή της Αμερικής, και συνυπολογίζοντας το ιστορικό ανανεώσεων, διασφαλίζει την επέκταση όλων των συμβολαίων που λήγουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Τέλος, η πρόσφατη αίτηση για τη δυνατότητα εισαγωγής στο Ιταλικό Χρηματιστήριο των μετοχών της συμμετοχής μας στην τοπική Gamenet, δημιουργεί τις προοπτικές αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του περιουσιακού αυτού στοιχείου».

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα