Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 19:25

Novartis: Συνεισφέρει στη έρευνα για τον κορωνοϊό - Σταθερές τιμές στα αντιβιοτικά

Απαντώντας στις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών και Συλλόγων (EFPIA) για έρευνα σχετικά με τον κορωνοϊό, η Novartis διαθέτει κατάλληλο υλικό από τις βιβλιοθήκες και τα εργαστήριά της, ενώ παράλληλα αξιολογεί τα υπάρχοντα προϊόντα της για να διαπιστώσει αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πέρα από τις συγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Απαντώντας στις εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών και Συλλόγων (EFPIA) για έρευνα σχετικά με τον κορωνοϊό, η Novartis διαθέτει κατάλληλο υλικό από τις βιβλιοθήκες και τα εργαστήριά της, ενώ παράλληλα αξιολογεί τα υπάρχοντα προϊόντα της για να διαπιστώσει αν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πέρα από τις συγκεκριμένες ενδείξεις τους.

Επίσης, η Sandoz, εταιρεία παραγωγής γενοσήμων του Ομίλου Novartis, δεσμεύτηκε να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των αντιβιοτικών και αντιϊκών φαρμάκων που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία περιπτώσεων κορωνοϊού.

Το επιτελείο της εταιρείας δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαγρύπνηση σχετικά με τις εξελίξεις και αξιολογεί συνεχώς τα νέα δεδομένα με προτεραιότητα την προστασία των εργαζομένων του αλλά και των ασθενών.

Με γνώμονα τη συμβολή στη συλλογική προσπάθεια αποφυγής περαιτέρω διάδοσης του ιού και στη χώρα μας, όλοι οι εργαζόμενοι της Novartis Hellas εργάζονται από το σπίτι, αξιοποιώντας πλήρως τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, δεν πραγματοποιούν επισκέψεις στους επαγγελματίες Υγείας, ώστε εκείνοι να μπορούν να αφοσιωθούν αποκλειστικά στη διαχείριση και φροντίδα των ασθενών τους. Ταυτόχρονα, τόσο στην Ελλάδα, όπως και σε όλον τον κόσμο, ο όμιλος συνεχίζει να παραδίδει απρόσκοπτα φάρμακα σε ασθενείς.

Μεταξύ άλλων, η Novartis έθεσε διεθνώς σε εφαρμογή τα ακόλουθα μέτρα:

  • Εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι συνεργάτες της εταιρείας μπορούν να προστατευθούν από μόλυνση από κορωνoϊό.
  • Έχει θέσει περιορισμούς για τα επιχειρηματικά ταξίδια παγκοσμίως.
  • Όπου απαιτείται, θέσπισε σχέδια για να διασφαλίσει τη συνεχή παροχή φαρμάκων στο πλαίσιο των κλινικών δοκιμών σε στενή συνεργασία με τις αρχές.