Skip to main content

To σχέδιο για την αναβάθμιση και ανάπτυξη του Χ.Α.

Αποκαλυπτήρια στρατηγικής έξι πυλώνων με γενναία φορολογικά κίνητρα από το υπουργείο Οικονομικών

Ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου επιδιώκει το ΥΠΟΙΚ, μέσα από ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή συγκυρία για την αγορά, που βρίσκεται επικεφαλής στις επιδόσεις των χρηματιστηριακών αγορών παγκοσμίως μέχρι στιγμής φέτος.

Το νέο πλαίσιο, που αφορά 6 βασικούς πυλώνες με στοχευμένες δράσεις, προβλέπει -μεταξύ άλλων γενναία φορολογικά κίνητρα και άλλα θεσμικά μέτρα, ικανά να πυροδοτήσουν το ενδιαφέρον μικρομεσαίων -και όχι μόνονεταιρειών για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και την άντληση κεφαλαίων σε μια περίοδο που το χρήμα ακριβαίνει και οι ομολογιακές αποδόσεις είναι σχεδόν απαγορευτικές. Το νέο πλαίσιο παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκδήλωση του ΥΠΟΙΚ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), για την παρουσίαση της Στρατηγικής Ενίσχυσης της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Το στρατηγικό αυτό σχέδιο περιλαμβάνει έξι τομείς, οι οποίοι εστιάζουν:

-Στην ενίσχυση του ρυθμιστικού-εποπτικού πλαισίου.

-Στην επέκταση των επενδυτικών ευκαιριών και την ανάπτυξη οικοσυστημάτων Fintech και ESG. Σημαντικό στόχο απο-τελεί η επανένταξη του Χ.Α. στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές, η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG και οι δράσεις για την ανάπτυξη της ψηφιακής χρηματοδότησης.

-Αλλαγές για ένα δίκαιο και διαφανές φορολογικό πλαίσιο. Στο πεδίο αυτό ανακοινώθηκε ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2024 θα ισχύσουν μέτρα όπως η μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου από το 0,5% στο 0,2%, η συρρίκνωση του τέλους επί των πωλήσεων μετοχών στο Χ.Α. από το 0,2% στο 0,1%, ο μηδενισμός της φορολόγησης των εταιρικών ομολόγων, καθώς και η θέσπιση κινήτρων εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χ.Α. (έκπτωση των δαπανών εισαγωγής κατά 100% από τον φόρο).

-Η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας (π.χ. απλοποίηση, ψηφιοποίηση διαδικασιών και μείωση κόστους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., κίνηση για την ενίσχυση της Εναλλακτικής Αγοράς).

-Η ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.

-Ενέργειες που προάγουν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό.

Στόχος οι ώριμες αγορές

Το μεγάλο στοίχημα για το Χρηματιστήριο είναι η αναβάθμισή του στις ώριμες αγορές, καθώς από το 2013 μέχρι σήμερα αντλεί κεφάλαια μόνο από τη μικρή «λίμνη» των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και hedge funds που τοποθετούνται σε αναδυόμενες αγορές, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι αναδυόμενες αγορές, στις οποίες έχει «παγιδευτεί» το Χ.Α., αποτελούν πολύ μικρό κομμάτι της παγκόσμιας επενδυτικής «πίτας» και προσελκύουν αντίστοιχα μικρά κεφάλαια: για παράδειγμα, στον παγκόσμιο δείκτη της MSCI η βαρύτητα των αναδυόμενων αγορών είναι μόλις 13%.

Υπάρχουν και τεχνικά θέματα στα οποία κάνει προσαρμογές η ΕΧΑΕ για τη διευκόλυνση των ξένων επενδυτών, όπως τα omnibus accounts (κοινοί επενδυτικοί λογαριασμοί).

Κεφαλαιαγορά

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για τη μετάταξη του Χ.Α. από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγοράς, από την πλευρά της EΧΑΕ μίλησε ο κ. Νίκος Πορφύρης, που επισήμανε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται να πληρούνται μια σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, μέρος των οποίων δεν εξαρτώνται από τη μητρική εταιρεία του Χρηματιστηρίου, αλλά από επιδόσεις της αγοράς.

Τα περισσότερα από τα απαιτούμενα ποιοτικά κριτήρια ήδη πληρούνται και κάποια άλλα θα εξηγηθούν αναλυτικά στον οίκο MSCI τον προσεχή Απρίλιο.

Τον Ιούνιο του 2023 αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση από τον MSCI για το κατά πόσο το Χ.Α. θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αναπτυγμένη αγορά και στη συνέχεια θα ερωτηθούν οι συμμετέχοντες. Σημαντικό ρόλο στην όλη υπόθεση θα παίξει το αν η χώρα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους της.

Παράλληλα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το ξεκίνημα της χρονιάς, λαμβάνει μέτρα για περιπτώσεις κατάχρησης αγοράς, με την κατοχύρωση της προστασίας των εσωτερικών πληροφοριών.