Skip to main content

Φοροεκτιμήσεις

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Επίκληση εισοδήματος από περαιώσεις

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η προσαύξηση των λογιστικών διαφορών που προέκυψε από τη διαδικασία της περαίωσης και για την οποία καταβλήθηκε το αντίστοιχο ποσό φόρου ως αναλωθέν κεφάλαιο για κάλυψη δαπάνης μεταγενέστερης χρήσης, δεδομένου ότι με τον ν. 3259/2004 περαιώθηκαν υποθέσεις από τις οποίες προέκυψαν οι λογιστικές διαφορές για τις οποίες υποβλήθηκε ο προβλεπόμενος από τον νόμο της περαίωσης φόρος. Συνεπώς, το επιπλέον ποσό ως νομίμως φορολογημένο εισόδημα λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον υπολογισμό των διαθέσιμων κεφαλαίων προηγούμενων ετών (ανάλωση κεφαλαίου).

Τήρηση βιβλίων από ΝΕΠΑ

Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) είναι η εταιρεία που έχει ως αποκλειστικό σκοπό, την εκμετάλλευση, τη διαχείριση ή την κτήση κυριότητας πλοίων αναψυχής με ελληνική σημαία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικά. Οι ΝΕΠΑ που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ανήκουν σε τρίτους, τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας και έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Έκπτωση δαπάνης ενοικίων

Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4646/2019 προστέθηκε στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) νέα περίπτωση ιε’, σύμφωνα με την οποία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Το μέτρο εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2020 και μετά (βλ. εγκύκλιο Ε 2109/2021).

Καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαΐου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, καθώς και οι επιχειρήσεις – εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (Α’ 215) και του άρθρου 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156) καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 (Β’ 742) κοινή υπουργική απόφαση.

Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.

Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διά του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής:

α) για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30ή Νοεμβρίου 2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 21η Δεκεμβρίου 2021,

β) για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1ης έως 31ης Δεκεμβρίου 2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η Ιανουαρίου 2022.