Skip to main content

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων – Ένα μεγάλο στοίχημα

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΑΕ/ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ

N SOCIETY

Του Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ευρωβουλευτή Ν.Δ.

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζουν τον τρόπο που εργαζόμαστε, δημιουργώντας νέες ανάγκες για δεξιότητες, απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Έχοντας, λοιπόν, αυτό υπόψη, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθώς ανακήρυξε το 2023 ως Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Αυτό δεν αποτελεί μια κίνηση μόνο συμβολική.

ΣΥΜΦΩΝΑ με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι επενδύσεις ευρείας κλίμακας στην αναβάθμιση δεξιοτήτων έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το ΑΕΠ κατά 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και να οδηγήσουν στη δημιουργία καθαρών 5,3 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας έως το 2030.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ η Ευρώπη εκτιμάται ότι έχει μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής, αλλά και σε κλάδους σημαντικούς για την πράσινη μετάβαση, ενώ πάνω από τα 3/4 των εταιρειών στην Ε.Ε. αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξεύρεση εργαζομένων με τις απαραίτητες δεξιότητες. Παραμένουν δε σημαντικά ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού όπως οι ανάπηροι. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., οι κοινωνικοί εταίροι, αλλά και η κοινωνία των
πολιτών της Ευρώπης έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν έως το 2030 τον στόχο της συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης του 60% όλων των ενηλίκων κάθε χρόνο.

ΩΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ δε, έχουμε επανειλημμένα ζητήσει μια φιλόδοξη και συντονισμένη πολιτική δεξιοτήτων, συνοδευόμενη από επαρκή εθνική κι ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Παράλληλα, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να δίνει κίνητρα στις εταιρείες να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους, αλλά και να ενισχυθεί η κουλτούρα της διά βίου μάθησης.

ΑΛΛΑ και σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, με προεξάρχον το εθνικό σχέδιο αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων με έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών, στην αναβάθμιση των
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης – κατάρτισης, αλλά και στη βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον κλάδο του τουρισμού.

ΩΣΤΟΣΟ, πρόκειται για μια πρόκληση την οποία οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνες τους, αλλά απαιτείται μια πραγματική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. H συνεργασία αυτή θα μας επιτρέψει την πρόσβαση σε ακριβή δεδομένα, με στόχο να παρακολουθήσουμε τις γρήγορες αλλαγές στην αγορά εργασίας και το χρονοδιάγραμμα
αυτών των αλλαγών, αλλά και τις συνεπαγόμενες μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες.

ΚΑΤΑ συνέπεια, έχοντας πρόσβαση σ’ αυτή τη γνώση, οι κυβερνήσεις θα μπορούν έγκαιρα να προσαρμόζουν τις σχετικές εκπαιδευτικές κι εργασιακές πολιτικές τους και να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μείωσης ή μετατροπής θέσεων εργασίας μεσαίας ειδίκευσης λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω.

ΑΡΚΕΤΕΣ από τις μεγάλες εταιρείες ήδη εκπονούν προγράμματα κατάρτισης, αλλά και επενδύουν εν γένει σ’ ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά τους στοιχεία, το ανθρώπινο δυναμικό τους. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, να αποτελέσουν μέρος αυτής της προσπάθειας, με στόχο να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Ως ενεργό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, λοιπόν, ελπίζω το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειές μας για τον εφοδιασμό των ατόμων
με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.