OnLine Data: Η Επόμενη Μέρα στην Ψηφιοποίηση

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 16:29
UPD:09/02/2018 13:51

Του Νικόλαου Ροδόπουλου,
Προέδρου & δ.σ. της OnLine Data

Από το DOS και το Unix, στα Windows, στο Web και στις Hybrid Platforms (web, mobile, on premise) η OnLine Data ακολουθεί μια ανοδική διαδρομή 30 ετών, ανθεκτικότητας, καινοτομίας, εμπιστοσύνης, συνεχούς εξέλιξης και προσήλωσης στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Το όραμα της OnLine Data για δημιουργία και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων εκπληρώνει τη συνεχή ανάγκη της αγοράς για λύσεις που εμπεριέχουν γνώση και εμπειρία με γνώμονα το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και προεξέχοντα παράγοντα τον έλεγχο και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Στους επιμέρους κλάδους των Διεθνών και Εθνικών Μεταφορών, στα Ναυτικά Πρακτορεία και στα 3PLs, η OnLine Data αποτελεί μια υπεύθυνη και φερέγγυα λύση, μετατρέποντας τη γνώση και την εμπειρία σε προϊόντα και υπηρεσίες που εκπληρώνουν τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας και ταυτόχρονα προφυλάσσουν την επένδυσή της στην ψηφιακή τεχνολογία.

Στρατηγικός στόχος της OnLine Data παραμένει πάντα, ο εκσυγχρονισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών με το πληροφοριακό σύστημα, ως ένα κυκλικό σύστημα αναγνώρισης των αναγκών και των απαραίτητων αλλαγών (change management). Παράλληλα, στην OnLine Data επενδύουμε συνεχώς στην ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με σύγχρονα εργαλεία και υιοθέτηση παγκόσμιων και ευρωπαϊκών προτύπων.

Οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες της OnLine Data έχουν σχεδιαστεί με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και μεθοδολογίες ανάπτυξης. Περιλαμβάνουν παράλληλα περιβάλλοντα ταυτόχρονης λειτουργίας, εργασία σε web, mobile και desktop. Η λογική της υβριδικής προσέγγισης σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα σε φυσικό ή εικονικό (virtual) περιβάλλον. Δηλαδή, είτε ο εργαζόμενος βρίσκεται στον φυσικό χώρο εργασίας ή σε επαγγελματικό ταξίδι ή ακόμα και στο αυτοκίνητό του, μπορεί να λειτουργήσει και να παραγάγει το ίδιο έργο.

Ιδιαίτερες λειτουργίες απευθύνονται σε εργασίες εν κινήσει, όπως το proof of delivery / collection, η χρήση online και offline εργασιών για δύσκολες συνθήκες εργασίας (εργασία σε σημεία όπου δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας) κ.ο.κ. Ταυτόχρονα μεγάλη σημασία έχει δοθεί στην οριζόντια ψηφιοποίηση των διακινούμενων εγγράφων, με γνώμονα την εξάλειψη του χαρτιού και των χειροκίνητων εργασιών, την εξασφάλιση των δεδομένων και την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. 

Με βάση τα παραπάνω η OnLine Data παρουσίασε το 2017 δύο νέα προϊόντα, το UniMobS (Unified Mobile System) το οποίο καλύπτει σε βάθος κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στη διακίνηση των εμπορευμάτων εντός και εκτός συνόρων, καθώς και το UniDoMS (Unified Document Management System), το οποίο ενσωματώνει την ψηφιακή διαχείριση εγγράφων με αυτόματη και ταχύτατη επεξεργασία και αποθήκευση.

Ο Δεκέμβριος του 2017 αποτέλεσε για την OnLine Data μια επιπλέον σημαντική στιγμή στην πολυετή πορεία της εταιρείας. Η Ελληνική Ακαδημία Marketing απέδωσε στην OnLine Data το τιμητικό βραβείο καινοτομίας για την ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα WeSea Maritime Web Suite, η οποία εφαρμόστηκε σε έναν εκ των μεγάλων παρόχων υπηρεσιών Logistics στη ναυτιλία. Η επιβράβευση αυτή δίνει στην OnLine Data τη δύναμη να προχωρά στην ολοκλήρωση των οραμάτων της και να συνεχίζει να αποτελεί μια εταιρεία-σταθμό στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα Logistics. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε
διαβάστε επίσης

    ΑΦΙΕΡΩΜΑ Μεταφορές & Logistics