Προσλήψεις 730 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 00:28

Την πρόσληψη 117 αναπληρωτών νηπιαγωγών για το σχολικό έτος 2012-13, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Προσλήψεις 117 αναπληρωτών νηπιαγωγών και 522 αναπληρωτών δασκάλων σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής καθώς επίσης και 91 αναπληρωτών δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-13, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στη ιστοσελίδα του υπουργείου.

Δημοφιλή