Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΒΑΞ x x
ΒΙΟΣΚ x x
ΓΕΚΤΕΡΝΑ x x
ΕΛΛΑΚΤΩΡ x x
ΙΚΤΙΝ x x
ΤΙΤΚ x x