Στοιχεία για τον τρόπο μοριοδότησης των «διαθεσίμων» στα ΑΕΙ ζητεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαπιστώνει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οκτώ Πανεπιστημίων
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013 11:54
UPD:11:57
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΪΤΑΣ
A- A A+

Στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη μοριοδότηση των υπαλλήλων των οκτώ ΑΕΙ που τίθενται σε διαθεσιμότητα ζητεί από το αρμόδιο Ειδικό Τριμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Γάτσιος. 

Σε επιστολή του, που κοινοποιείται στους υπουργούς Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως οι υπηρεσίες του ιδρύματος διαπίστωσαν ότι στους τελικούς πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ των οκτώ ΑΕΙ, στον τρόπο μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί με μετατροπή της σχέσης εργασίας τους βάσει των ρυθμίσεων του π.δ.164/2004, άλλοι έχουν μοριοδοτηθεί  με 0 και άλλοι με 20 μόρια.

Ολόκληρη η επιστολή του Πρύτανη

Σε συνέχεια της έκδοσης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 178386/Β2/21-11-2013 Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρακαλώ να λάβω γνώση του συνόλου των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ειδικού Τριμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τις οποίες συζητήθηκαν και αποφασίσθηκαν όσα αφορούν στη θέση σε διαθεσιμότητα υπαλλήλων των οκτώ (8) ΑΕΙ, μεταξύ των οποίων και του δικού μας.

Επίσης παρακαλώ να μου γνωρίσετε: 

-      Κατά πόσον τα στοιχεία, που αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες των υπαλλήλων των οκτώ ΑΕΙ που τίθενται σε διαθεσιμότητα, περιελήφθησαν σε αυτούς μετά την αποτίμηση εκ μέρους σας των προσόντων κάθε υπαλλήλου των οκτώ ΑΕΙ και την άσκηση πλήρους ή δειγματοληπτικού ουσιαστικού, τυπικού και νομικού ελέγχου των στοιχείων, ιδιαιτέρως δε εκείνων που σας υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους υπαλλήλους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και με ποιες διατάξεις και με ποιο τρόπο ελέγχθηκε η νομιμότητα των στοιχείων των υπαλλήλων των έξι (6) ΑΕΙ που απογράφησαν σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 150628/Β2/15-10-2013 πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας

-      Κατά πόσο οι βαθμολογικοί πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα καταρτίσθηκαν εκ μέρους σας με βάση την ως άνω αποτίμηση

-      Κατά πόσο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες των υπαλλήλων των οκτώ (8) ΑΕΙ είναι ακριβή.

Σημειώνεται ότι έχουν διατυπωθεί δημοσίως από Πρυτάνεις δηλώσεις ότι τα στοιχεία υπαλλήλων των Πανεπιστημίων τους, που αναγράφονται στους ως άνω πίνακες, δεν είναι ακριβή. Εξ άλλου, οι υπηρεσίες μας διαπίστωσαν ότι στους τελικούς πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις, μεταξύ των οκτώ (8) ΑΕΙ, στον τρόπο μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από τους υπαλλήλους που έχουν προσληφθεί με μετατροπή της σχέσης εργασίας τους βάσει των ρυθμίσεων του π.δ.164/2004, άλλοι έχουν μοριοδοτηθεί  με 0 και άλλοι με 20 μόρια.

Κρίνω ότι έχω καθήκον να μεριμνήσω, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου αλλά και της ευθύνης μου ως οργάνου διοίκησης, ώστε

-      οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου μας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με βάση τα στοιχεία που σας υπέβαλαν οι υπηρεσίες μας, να κριθούν, στα πλαίσια της κινητικότητας, με βάση ορθή αποτίμηση των προσόντων τους και ακριβή σύγκριση αυτών με τα προσόντα των διαθεσίμων υπαλλήλων των λοιπών ΑΕΙ,

-      να βεβαιωθώ ότι η καταχώρηση των στοιχείων και ο τρόπος μοριοδότησης των υπαλλήλων τού Πανεπιστημίου μου καθώς και των υπαλλήλων των υπολοίπων επτά (7) ΑΕΙ έγινε με τρόπο ομοιόμορφο και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις τού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Επειδή, ως διοικητικά όργανα, υποχρεούμαστε, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, να παρέχουμε εγγυήσεις αμεροληψίας, τήρησης της νομιμότητας και άσκησης χρηστής διοίκησης, θερμά παρακαλώ να μου γνωστοποιήσετε τα στοιχεία που ζητώ το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσω να προβώ στις όποιες νόμιμες ενέργειες.

Προτεινόμενα για εσάς

Δημοφιλή