Ρουμανία: Οι κλάδοι με το αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009 10:30

Ο τομέας που δέχθηκε τις σημαντικότερες επιδράσεις από την υπερβολική ρύθμιση και τη νομοθετική αστάθεια στη Ρουμανία το 2008 ήταν η παραγωγή και εμπορία φαρμακευτικών προϊόντων και ακολουθεί η παροχή ιατρικών υπηρεσιών και ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζει μελέτη που εκπονήθηκε από την «Point Public Affairs».

Οι συντάκτες της έρευνας εκτιμούν ότι πάνω από το 50% του συνόλου των 70 κανονιστικών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2008 είχε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα παραγωγής και εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων, προκαλώντας ζημιές ύψους μεγαλύτερου από 100 εκατ. ευρώ. Εκτός από τους παραπάνω στην έρευνα περιλαμβάνονται οι τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών προϊόντων, της εξόρυξης, της μεταλλουργίας, της κλωστοϋφαντουργίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης, της επεξεργασίας ξύλου, της διαχείρισης δασών, των μεταφορών, του τουρισμού και της επεξεργασίας καπνού.

«Όταν οι αγορές ελέγχονται μέσω της επιβολής τιμών και τιμολογίων ή μέσω αυστηρών όρων λειτουργίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού τομέα, της παραγωγής και διάθεσης οινοπνευματωδών ποτών, της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ή της φαρμακευτικής βιομηχανίας, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι ευθύνες των ρουμανικών αρχών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα από μια πιο εκτεταμένη και σοβαρή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους εταίρους, όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνει ο κ. Laura Florea της Point Public Affairs.

Balkan Markets Daily

Προτεινόμενα για εσάς