Χ.Α.: Εταιρικές πράξεις

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009 08:56
A- A A+

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής εταιρικές πράξεις για την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009:

- Jumbo , εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης και στον κλάδο "Παιχνίδια", των 8.573.674 νέων (ΚΟ άνευ μερίσματος) μετοχές της εταιρείας, που προέκυψαν από τη μετατροπή 4.081.093 ομολογιών και οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2008/2009, με κωδικό ΟΑΣΗΣ "ΜΠΕΛΑΑΜ", κωδικό ISIN GRS282003003 και τιμή εκκίνησης της μετοχής 9,10 ευρώ.

- Κεραμεία-Αλλατίνη , εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 7.034.150 νέων (ΚΟ) μετοχών της εταιρείας που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ πιστωτή της, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,50 ευρώ. Επίσης, η επωνυμία της εταιρείας στο Χ.Α. αλλάζει σε "ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και προστίθεται ο διακριτικός τίτλος "Κεραμεία Αλλατίνη - Αστικά Ακίνητα". Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα αποδίδεται στην Αγγλική γλώσσα ως ?ΚERAMIA-ALLATINI S.A. REAL ESTATE MANAGEMENT & HOLDING COMPANY?. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας, που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 24.619.524 (ΚΟ) μετοχές.

- Υγεία , εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 125.630.910 δικαιωμάτων (ΥΓΕΙΑΔ) της εταιρείας, συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 13/10/2009 έως και 21/10/2009, με κωδικό ISIN GRX445003031, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος 0,02 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 13/10/2009 έως και 27/10/2009.

Προτεινόμενα για εσάς